Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 А в деветото лето, десетия месец, десетия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, напиши за себе си името на този ден, на този истия ден; защото Вавилонският цар се опълчи против Ерусалим в този истия ден.
3 И произнес притча към отстъпния дом, и кажи им: Така говори Господ Иеова: Тури котел, тури, и още налей вода в него.
4 Събери в него късовете му, всеки добър къс, бедро и рамо: напълни го с избрани кости.
5 Вземи от избраните на стадото, още и натрупай костите под него: свари ги добре, и да уврат и костите му в него.
6 Защото така говори Господ Иеова: Горко на града на кръвопролитието, на котела на който ръждата е в него, и на който ръждата не е излязла из него! Извади го с късовете му: жребие да се не хвърли върх него.
7 Защото кръвта му е всред него: върх гол къмик я изложи: не изля я на земята, та да се покрие с пръст.
8 За да направя да възлезе ярост в извършване на отмъщение, изложих кръвта му на гол камик за да се не покрие.
9 За то така говори Господ Иеова: Горко на града на кръвопролитието! и аз ще уголемя грамадата на огъня.
10 Събери дървата, запали огъня, изнури месата, подправи с аромати, и да изгорят костите.
11 Тогаз тури го празден на въглищата за да се нажеже медта му, и да изгори, и да се стопи в него нечистотата му, да се довърши ръждата му.
12 Утрудил ме е с трудове; и не излезе из него голямата му ръжда, ръждата му даже в огъня.
13 В нечистотата ти има нечестие: понеже аз те очистих, и не се очисти, няма вече да се очистиш от нечистотата си доде успокоя яростта си върх тебе.
14 Аз Господ говорих: ще бъде, и ще го извърша: няма да простя, и няма да пощадя, и няма да се разкая: според пътищата ти и според деянията ти ще те съдят, говори Господ Иеова.
15 И слово Господне биде към мене и рече:
16 Сине человечески, ето, аз чрез един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти; и да не сетуваш, и да не плачеш, и да не потекат сълзите ти.
17 С мълчание да е въздишането ти, да не правиш сетувание за мъртви; завий гъжвата си на главата си, и тури на нозете си обущата си, и да не покриеш устните си, и хляб на человеци да не ядеш.
18 И говорих на людете заранта; и вечерта умря жена ми; и направих сутринта както ми се заповяда.
19 И рекоха ми людете: Не ще ли ни известиш що значи за нас това което правиш?
20 И отговорих им: Слово Господне биде към мене и рече:
21 Кажи на Израилевия дом: Така говори Господ Иеова: Ето, ще оскверня светилището си, хвалбата на силата ви, желателното на очите ви, и това което милеят душите ви; и синовете ви и дъщерите ви, които сте оставили, от меч ще паднат.
22 И ще направите както направих аз: няма да покриете устните си, и хляб на человеци няма да ядете;
23 и гъжвите ви ще бъдат на главите ви, и обущата ви на нозете ви: няма да сетувате нито да плачете; но ще се стопите в беззаконията си, и ще въздъхнете един към друг.
24 И Иезекиил ще бъде знамение за вас: по всичко що прави той ще направите: когато дойде това, тогаз ще познаете че аз съм Господ Иеова.
25 А заради тебе, сине человечески, в онзи ден когато отнема от тях крепостта им, радостта на славата им, желателните на очите им, и въжделените на душите им, синовете им и дъщерите им,
26 в онзи ден не ще ли да дойде при тебе бежанецът за да възвести това в ушите ти?
27 В онзи ден устата ти ще се отворят към бежанеца, и ще говориш, и не ще да си вече ням; и ще им бъдеш знамение; и ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48