Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, утвърди лицето си върх Амоновите синове, и пророчествувай за тях.
3 И кажи на Амоновите синове: Слушайте словото на Господа Иеова: Така говори Господ Иеова: Понеже си рекъл на светилището ми: О хохо! когато се оскверни, и на земята Израилева, когато запустя, и на Юдиния дом когато отидоха в плен,
4 за то, ето, ще те предам за наследие на източните синове; и ще турят селенията си в тебе, и ще поставят шатрите си в тебе: те ще ядат плодовете ти, и те ще пият млякото ти.
5 И ще поставя Рава обор на камили, и земята на Амоновите синове място за лежане на овци; и ще познаете че аз съм Господ.
6 Защото така говори Господ Иеова: Понеже си изплескал с ръце, и си ударил с нога, и с всичкото презрение на сърдцето си зарадвал си се против Израилевата земя,
7 за то, ето, ще простра ръката си върх тебе, и ще те предам в разграбване на народите, и ще те отсека от племената, и ще те погубя от земите: ще те изтребя; и ще познаеш че аз съм Господ.
8 Така говори Господ Иеова: Понеже Моав и Сиир говорят: Ето, домът Юдин е като всичките народи,
9 за то, ето, ще отворя Моавовата граница от към градовете, от към неговите градове в краищата му, Вет-есимот, Ваалмеон, и Кириатаим, славата на оназ земя, -
10 ще я отворя на източните синове, против Амоновите синове, и ще я предам в наследие, за да се не поменуват Амоновите синове между народите.
11 И ще извърша съдби върху Моава; и ще познаят че аз съм Господ.
12 Така говори Господ Иеова: Понеже Едом се обходи отмъстително към Юдиния дом, и престъпи тежко, и си направи отмъщение против тях,
13 за то така говори Господ Иеова: Ще простра ръката си върху Едом, и ще отсека от него человек и скот, и ще го изтребя из Теман, и ще паднат чрез меч до Дедан.
14 И ще действувам отмъщението си върх Едом чрез ръката на людете си Израиля; и ще направя на Едом според яростта си и според гнева си; и ще познаят отмъщението ми, говори Господ Иеова.
15 Така говори Господ Иеова: Понеже Филистимците се обходиха отмъстително, и направиха отмъщение с презрение от душа, да докарат гибел от древна омраза,
16 за то така говори Господ Иеова: Ето, аз ще простра ръката си върх Филистимците, и ще изсека Херетците и изпогубя остатъка на приморието,
17 и ще направя върх тях голямо отмъщение с яростни обличения; и когато извърша отмъщението си върх тях ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48