Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, утвърди лицето си върх Амоновите синове, и пророчествувай за тях.
3 И кажи на Амоновите синове: Слушайте словото на Господа Иеова: Така говори Господ Иеова: Понеже си рекъл на светилището ми: О хохо! когато се оскверни, и на земята Израилева, когато запустя, и на Юдиния дом когато отидоха в плен,
4 за то, ето, ще те предам за наследие на източните синове; и ще турят селенията си в тебе, и ще поставят шатрите си в тебе: те ще ядат плодовете ти, и те ще пият млякото ти.
5 И ще поставя Рава обор на камили, и земята на Амоновите синове място за лежане на овци; и ще познаете че аз съм Господ.
6 Защото така говори Господ Иеова: Понеже си изплескал с ръце, и си ударил с нога, и с всичкото презрение на сърдцето си зарадвал си се против Израилевата земя,
7 за то, ето, ще простра ръката си върх тебе, и ще те предам в разграбване на народите, и ще те отсека от племената, и ще те погубя от земите: ще те изтребя; и ще познаеш че аз съм Господ.
8 Така говори Господ Иеова: Понеже Моав и Сиир говорят: Ето, домът Юдин е като всичките народи,
9 за то, ето, ще отворя Моавовата граница от към градовете, от към неговите градове в краищата му, Вет-есимот, Ваалмеон, и Кириатаим, славата на оназ земя, -
10 ще я отворя на източните синове, против Амоновите синове, и ще я предам в наследие, за да се не поменуват Амоновите синове между народите.
11 И ще извърша съдби върху Моава; и ще познаят че аз съм Господ.
12 Така говори Господ Иеова: Понеже Едом се обходи отмъстително към Юдиния дом, и престъпи тежко, и си направи отмъщение против тях,
13 за то така говори Господ Иеова: Ще простра ръката си върху Едом, и ще отсека от него человек и скот, и ще го изтребя из Теман, и ще паднат чрез меч до Дедан.
14 И ще действувам отмъщението си върх Едом чрез ръката на людете си Израиля; и ще направя на Едом според яростта си и според гнева си; и ще познаят отмъщението ми, говори Господ Иеова.
15 Така говори Господ Иеова: Понеже Филистимците се обходиха отмъстително, и направиха отмъщение с презрение от душа, да докарат гибел от древна омраза,
16 за то така говори Господ Иеова: Ето, аз ще простра ръката си върх Филистимците, и ще изсека Херетците и изпогубя остатъка на приморието,
17 и ще направя върх тях голямо отмъщение с яростни обличения; и когато извърша отмъщението си върх тях ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48