Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И в единадесетото лето, в първия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, понеже Тир рече против Ерусалим: О хохо! счупиха се вратата на народите! обърна се към мене! ще се напълня аз, запустя той!
3 за то така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против тебе, Тире, и ще подигна против тебе народи много, както подига морето вълните си.
4 И ще низвъргнат стените на Тир и ще съборят стълповете му; и ще изстържа пръстта му от него, и ще го направя като гладък камик:
5 ще бъде за да простират мрежи всред морето; защото аз рекох, говори Господ Иеова; и ще стане корист на народите.
6 И селата му които са в полето ще се изтребят с нож; и ще познаят че аз съм Господ.
7 Защото така говори Господ Иеова: Ето, ще доведа против Тир Навуходоносора Вавилонския цар, цар на царе, от север, с коне, и с колесници, и с конници, и с събрание, и с много люде.
8 Той ще изтреби с нож селата ти в полето, и ще издигне остенения против тебе, и ще направи окопи против тебе, и ще възвиси против тебе щитове,
9 и ще постави ратните си оръдия върх стените ти, и съ топорите си ще разори стълповете ти.
10 От множеството на конете му прахът им ще те покрие: стените ти ще се потресат от екота на конниците, и на колелата, и на колесниците, когато влезе в портите ти, както влязват в град разбит.
11 С копитата на конете си ще потъпче всичките ти улици: людете ти ще изсече с нож; и крепките ти стражи ще бъдат свалени на земята,
12 И ще разграбят богатството ти, и ще оберат имота ти, и ще съборят стените ти, и ще разорят красните ти домове, и ще хвърлят всред водата каменете ти, и дървата ти, и пръстта ти.
13 И ще направя да престане метежът на песните ти; и гласът на китарите ти няма да се чуе вече.
14 И ще те направя като гладък камик: ще бъдеш място за да разпростират мрежи: няма да се съградиш вече; защото аз Господ рекох, говори Господ Иеова.
15 Така говори Господ Иеова на Тир: Не ще ли се потресат островите от екота на падането ти, когато ранените ти охкат когато клането става всред тебе?
16 Тогаз всичките морски князове ще слязат от престолите си, и ще извадят мантиите си, и ще съблекат везаните си дрехи: ще облекат треперане: наземи ще седнат, и ще треперят въ всяка минута, и ще се удивяват заради тебе.
17 И като дигнат плач заради тебе ще ти говорят: Как биде съсипан ти който се населяваше от мореходци, прочути граде който бе крепък в морето, ти и жителите ти които причиняваха треперане на всички които живееха в него!
18 Сега островите ще треперят в деня на падането ти; ей, островите които са в морето ще се смутят когато се изгубиш ти.
19 Защото така говори Господ Иеова: Когато те направя град пуст като градовете ненаселяемите, когато докарам върх тебе бездната, та те покрият много води,
20 когато те снема с онези що слазят в ров при вечните люде, и те туря в преизподните на земята, в места пусти от века, с онези които слазят в ров, за да се не населиш, тогаз ще поставя слава в земята на живите.
21 Ще те направя треперане, и няма да съществуваш; и ще те потърсят, и няма да те намерят вече въ век, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48