Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И в единадесетото лето, в първия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, понеже Тир рече против Ерусалим: О хохо! счупиха се вратата на народите! обърна се към мене! ще се напълня аз, запустя той!
3 за то така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против тебе, Тире, и ще подигна против тебе народи много, както подига морето вълните си.
4 И ще низвъргнат стените на Тир и ще съборят стълповете му; и ще изстържа пръстта му от него, и ще го направя като гладък камик:
5 ще бъде за да простират мрежи всред морето; защото аз рекох, говори Господ Иеова; и ще стане корист на народите.
6 И селата му които са в полето ще се изтребят с нож; и ще познаят че аз съм Господ.
7 Защото така говори Господ Иеова: Ето, ще доведа против Тир Навуходоносора Вавилонския цар, цар на царе, от север, с коне, и с колесници, и с конници, и с събрание, и с много люде.
8 Той ще изтреби с нож селата ти в полето, и ще издигне остенения против тебе, и ще направи окопи против тебе, и ще възвиси против тебе щитове,
9 и ще постави ратните си оръдия върх стените ти, и съ топорите си ще разори стълповете ти.
10 От множеството на конете му прахът им ще те покрие: стените ти ще се потресат от екота на конниците, и на колелата, и на колесниците, когато влезе в портите ти, както влязват в град разбит.
11 С копитата на конете си ще потъпче всичките ти улици: людете ти ще изсече с нож; и крепките ти стражи ще бъдат свалени на земята,
12 И ще разграбят богатството ти, и ще оберат имота ти, и ще съборят стените ти, и ще разорят красните ти домове, и ще хвърлят всред водата каменете ти, и дървата ти, и пръстта ти.
13 И ще направя да престане метежът на песните ти; и гласът на китарите ти няма да се чуе вече.
14 И ще те направя като гладък камик: ще бъдеш място за да разпростират мрежи: няма да се съградиш вече; защото аз Господ рекох, говори Господ Иеова.
15 Така говори Господ Иеова на Тир: Не ще ли се потресат островите от екота на падането ти, когато ранените ти охкат когато клането става всред тебе?
16 Тогаз всичките морски князове ще слязат от престолите си, и ще извадят мантиите си, и ще съблекат везаните си дрехи: ще облекат треперане: наземи ще седнат, и ще треперят въ всяка минута, и ще се удивяват заради тебе.
17 И като дигнат плач заради тебе ще ти говорят: Как биде съсипан ти който се населяваше от мореходци, прочути граде който бе крепък в морето, ти и жителите ти които причиняваха треперане на всички които живееха в него!
18 Сега островите ще треперят в деня на падането ти; ей, островите които са в морето ще се смутят когато се изгубиш ти.
19 Защото така говори Господ Иеова: Когато те направя град пуст като градовете ненаселяемите, когато докарам върх тебе бездната, та те покрият много води,
20 когато те снема с онези що слазят в ров при вечните люде, и те туря в преизподните на земята, в места пусти от века, с онези които слазят в ров, за да се не населиш, тогаз ще поставя слава в земята на живите.
21 Ще те направя треперане, и няма да съществуваш; и ще те потърсят, и няма да те намерят вече въ век, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48