Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 И ти, сине человечески, дигни плач за Тир,
3 и кажи Тиру: Ти който седиш при входа морски, който търгуваш с народите в много острови, така говори Господ Иеова: Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен в хубост.
4 Пределите ти са в сърдцето на морята: които те съградиха направиха хубостта ти съвършена.
5 Направиха всичките дъски на корабите ти от елхи на Санир: взеха кедри от Ливан за да ти направят мащи.
6 От дъбовете на Васан направиха веслата ти: направиха седалищата ти от слон, с букс от Китийските острови.
7 Висон от Египет везан простираше си ти за платна: синьо и багрено от островите на Елиса бе покровът ти.
8 Жителите на Сидон и на Арвад бяха весларите ти: мъдрите твои, Тире, които са в тебе, те бяха кормчиите ти.
9 Старейшините на Гевал и мъдрите му бяха в тебе поправители на разваленията ти: всичките морски кораби и корабниците им бяха в тебе за да търгуват търговията ти.
10 Персяне, и Лидийци, и Ливийци бяха твоите ратници въ воинствата ти: очакваха в тебе щитове и шлемове: те ти дадоха великолепие.
11 Арвадските мъже с воинството ти бяха на стените ти изоколо, и Гамадците на стълповете ти: окачаха щитовете си на стените ти изоколо: и допълняха хубостта ти.
12 Тарсис търгуваше с тебе с множество от всякакво богатство: съ сребро, желязо, олово, и свинец търгуваха в твоите търгове.
13 Яван, Тувал, и Мосох бяха твои търговци: в търга ти търгуваха с души человечески и медни съсъди.
14 А от дома Тогарма търгуваха в търговте ти с коне и конници и мъски.
15 Мъжете от Дедан бяха твои търговци: търговията на много острови бе в ръката ти: докарваха ти зъби слонови и ебен в размяна.
16 Сирия търгуваше с тебе заради множеството на деланията ти: даваше на търговете ти антракс, багрено, и везано, и висон, и корали, и рубини.
17 Юда и Израилевата земя бяха твои търговци: даваха на търга ти жито Менитско, и сухар, и мед, и елей, и балсама.
18 Дамаск търгуваше с тебе заради множеството на деланията ти, с множеството от всяко богатство, с вино Хелвонско, и с бяла вълна.
19 Ведан и Яван даваха прежда на търговете ти: желязо работено, касия, и благовонна тръст бяха между търговиите ти.
20 Дедан търгуваше с тебе с тъкания за колесници.
21 Аравия и всичките Кидарски началници бяха твои търговци, които търгуваха с тебе с агнета, и овни, и ярци.
22 Търговците на Шева и на Раама бяха твои търговци, които даваха на търговете ти всякакво изрядно благовоние и всякакъв скъпоцен камик, и злато.
23 Харан, и Хане, и Еден, търговците на Шева, Асур, и Хилмад, търгуваха с тебе.
24 Тези бяха в търговете ти твои търговци съ светли дрехи, съ сини и везани хламиди, и с ковчези на богати украшения, вързани с въжа, и устроени от кедър.
25 Тарсийските кораби обхождаха с търговията ти; и ти бе пълен, и стана най-славен в сърдцето на морята.
26 Твоите веслари те доведоха при много води; но източния вятър те съкруши в сърдцето на морята.
27 Богатството ти, търговете ти, търговията ти, корабниците ти, и кормчиите ти, поправителите на разваленията ти, и тези които търгуваха търговията ти, и всичките ти ратници мъже които са в тебе, и всичкото ти множество което е всред тебе ще паднат в сърдцето на морята в деня на падането ти.
28 Предградията ще се потресат от гласа на писъка на твоите кормчии.
29 И всичките веслари, корабниците, всичките кормчии морски ще слязат из корабите си, ще застанат на земята,
30 и ще извикат с гласа си заради тебе, и ще писнат горко, и ще турят пръст на главите си, и ще се валят в пепела,
31 и ще оплешивеят съвсем за тебе, и ще се опашат с вретище, и ще плачат за тебе с горкост душевна, ридание горко.
32 И в риданието си ще дигнат плач за тебе, и ще плачат и рекат заради тебе: Кой е бил като Тир, като погиналия всред морето?
33 Когато стоките ти излизаха из морята ти насищаваше много народи: с множеството на богатството си и на търговията си обогатяваше ти земните царе.
34 Сега като си се съкрушил в морята, в дълбочината на водите, търговията ти и всичкото ти множество паднаха всред тебе.
35 Всите жители на островите се удивиха за тебе, и царете им се разтрепераха: побледняха лицата им от страх.
36 Търговците между народите подсвирнаха заради тебе: ужас си станал, и не ще те има до века.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48