Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 И ти, сине человечески, дигни плач за Тир,
3 и кажи Тиру: Ти който седиш при входа морски, който търгуваш с народите в много острови, така говори Господ Иеова: Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен в хубост.
4 Пределите ти са в сърдцето на морята: които те съградиха направиха хубостта ти съвършена.
5 Направиха всичките дъски на корабите ти от елхи на Санир: взеха кедри от Ливан за да ти направят мащи.
6 От дъбовете на Васан направиха веслата ти: направиха седалищата ти от слон, с букс от Китийските острови.
7 Висон от Египет везан простираше си ти за платна: синьо и багрено от островите на Елиса бе покровът ти.
8 Жителите на Сидон и на Арвад бяха весларите ти: мъдрите твои, Тире, които са в тебе, те бяха кормчиите ти.
9 Старейшините на Гевал и мъдрите му бяха в тебе поправители на разваленията ти: всичките морски кораби и корабниците им бяха в тебе за да търгуват търговията ти.
10 Персяне, и Лидийци, и Ливийци бяха твоите ратници въ воинствата ти: очакваха в тебе щитове и шлемове: те ти дадоха великолепие.
11 Арвадските мъже с воинството ти бяха на стените ти изоколо, и Гамадците на стълповете ти: окачаха щитовете си на стените ти изоколо: и допълняха хубостта ти.
12 Тарсис търгуваше с тебе с множество от всякакво богатство: съ сребро, желязо, олово, и свинец търгуваха в твоите търгове.
13 Яван, Тувал, и Мосох бяха твои търговци: в търга ти търгуваха с души человечески и медни съсъди.
14 А от дома Тогарма търгуваха в търговте ти с коне и конници и мъски.
15 Мъжете от Дедан бяха твои търговци: търговията на много острови бе в ръката ти: докарваха ти зъби слонови и ебен в размяна.
16 Сирия търгуваше с тебе заради множеството на деланията ти: даваше на търговете ти антракс, багрено, и везано, и висон, и корали, и рубини.
17 Юда и Израилевата земя бяха твои търговци: даваха на търга ти жито Менитско, и сухар, и мед, и елей, и балсама.
18 Дамаск търгуваше с тебе заради множеството на деланията ти, с множеството от всяко богатство, с вино Хелвонско, и с бяла вълна.
19 Ведан и Яван даваха прежда на търговете ти: желязо работено, касия, и благовонна тръст бяха между търговиите ти.
20 Дедан търгуваше с тебе с тъкания за колесници.
21 Аравия и всичките Кидарски началници бяха твои търговци, които търгуваха с тебе с агнета, и овни, и ярци.
22 Търговците на Шева и на Раама бяха твои търговци, които даваха на търговете ти всякакво изрядно благовоние и всякакъв скъпоцен камик, и злато.
23 Харан, и Хане, и Еден, търговците на Шева, Асур, и Хилмад, търгуваха с тебе.
24 Тези бяха в търговете ти твои търговци съ светли дрехи, съ сини и везани хламиди, и с ковчези на богати украшения, вързани с въжа, и устроени от кедър.
25 Тарсийските кораби обхождаха с търговията ти; и ти бе пълен, и стана най-славен в сърдцето на морята.
26 Твоите веслари те доведоха при много води; но източния вятър те съкруши в сърдцето на морята.
27 Богатството ти, търговете ти, търговията ти, корабниците ти, и кормчиите ти, поправителите на разваленията ти, и тези които търгуваха търговията ти, и всичките ти ратници мъже които са в тебе, и всичкото ти множество което е всред тебе ще паднат в сърдцето на морята в деня на падането ти.
28 Предградията ще се потресат от гласа на писъка на твоите кормчии.
29 И всичките веслари, корабниците, всичките кормчии морски ще слязат из корабите си, ще застанат на земята,
30 и ще извикат с гласа си заради тебе, и ще писнат горко, и ще турят пръст на главите си, и ще се валят в пепела,
31 и ще оплешивеят съвсем за тебе, и ще се опашат с вретище, и ще плачат за тебе с горкост душевна, ридание горко.
32 И в риданието си ще дигнат плач за тебе, и ще плачат и рекат заради тебе: Кой е бил като Тир, като погиналия всред морето?
33 Когато стоките ти излизаха из морята ти насищаваше много народи: с множеството на богатството си и на търговията си обогатяваше ти земните царе.
34 Сега като си се съкрушил в морята, в дълбочината на водите, търговията ти и всичкото ти множество паднаха всред тебе.
35 Всите жители на островите се удивиха за тебе, и царете им се разтрепераха: побледняха лицата им от страх.
36 Търговците между народите подсвирнаха заради тебе: ужас си станал, и не ще те има до века.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48