Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, кажи на Тирския княз: Така говори Господ Иеова: Понеже се надигна сърдцето ти, и си рекъл ти: Аз съм Бог, на седалището Божие седя в сърдцето на морята; а ти си человек, а не Бог, ако и да си турил сърдцето си като сърдце Божие:
3 (ето, ти си по-мъдър от Даниила: никаква тайна не е скрита от тебе:
4 с мъдростта си и разума си ти си придобил за себе си богатство, и придобил си в съкровищата си злато и сребро:
5 с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърдцето ти се превъзнесе заради богатството ти:)
6 за то, така говори Господ Иеова: Понеже си направил ти сърдцето си като сърдце Божие,
7 ето, за то ще докарам против тебе чужденци насилници от народите; и ще изтръгнат саблите си против хубостта на мъдростта ти, и ще осквернят светлостта ти:
8 ще те свалят в рова; и ще умреш съ смъртта на убитите в сърдцето на морята.
9 Ще говориш ли още пред оногоз който те убива: Аз съм Бог? Но ти си человек, а не Бог, в ръцете на оногоз който те убива.
10 чрез смърт на необрязани ще бъдеш умъртвен от ръката на чужденците; защото аз рекох, говори Господ Иеова.
11 И слово Господне биде към мене и рече:
12 Сине человечески, дигни плач заради Тирския цар, и кажи му: Така говори Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство: пълен си с мъдрост и съвършен в хубост.
13 Ти бе в в Едем в Божия рай: ти бе обкрит с всякакви скъпоценни камене: съ сард, с топаз, с адамант, с хрисолит, с оникс, и с яспис, с сапфир, с антракс, съ смарагд, и със злато: направата на тъпаните ти и на свирките ти беше приготвена за тебе в деня в който си бил създаден.
14 Ти беше херувим разпрострян за да осеняваш; и аз те поставих: ти беше в светата гора Божия: ходеше ти всред огнени камене.
15 Ти бе съвършен в пътищата си от който ден биде създаден доде се намери беззаконие в тебе.
16 От множеството на търговията ти напълниха средата ти с насилство, и съгреши ти; за то те отхвърлих като мръсен от гората Божия, и те изтребих отсред огнените камене, херувиме осеняващи!
17 Сърдцето ти се превъзнесе заради хубостта ти: разтля ти мъдростта си заради светлостта си: аз те хвърлих наземи, изложих те пред царете за да бъдеш позор на тях.
18 Омърси ти светилищата си поради множеството на беззаконията си, поради неправдата на търговията си; за то извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те направих пепел върху земята пред очите на всички които те гледат.
19 Всички които те познаваха между народите удивиха се заради тебе: ужас си станал, и не ще да те има до века.
20 И слово Господне биде към мене и рече:
21 Сине человечески, утвърди лицето си върху Сидон, и пророчествувай за него:
22 и речи: Така говори Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще се прославя всред тебе: и когато извърша съдби с него и се осветя в него ще познаят че аз съм Господ.
23 Защото ще проводя в него мор и кръв в улиците му; и ранените ще паднат всред него от нож дошел в него изоколо; и ще познаят че аз съм Господ.
24 И не ще да има вече за дома Израилев бодило на горест, и трън на болезни от всички които са около тях, които ги презираха; и ще познаят че аз съм Господ Иеова.
25 Така говори Господ Иеова: Когато събера Израилевия дом от народите между които са разпръснати, и се осветя в тях пред очите на народите, тогаз ще се населят в земята си която дадох на раба си Якова.
26 И ще се населят в нея безопасно, и ще съградят къщи, и ще насадят лозя; ей, ще се населят безопасно когато извърша съдби върху всичките които са ги презрели от около тях; и ще познаят че аз съм Господ Бог техен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48