Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, кажи на Тирския княз: Така говори Господ Иеова: Понеже се надигна сърдцето ти, и си рекъл ти: Аз съм Бог, на седалището Божие седя в сърдцето на морята; а ти си человек, а не Бог, ако и да си турил сърдцето си като сърдце Божие:
3 (ето, ти си по-мъдър от Даниила: никаква тайна не е скрита от тебе:
4 с мъдростта си и разума си ти си придобил за себе си богатство, и придобил си в съкровищата си злато и сребро:
5 с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърдцето ти се превъзнесе заради богатството ти:)
6 за то, така говори Господ Иеова: Понеже си направил ти сърдцето си като сърдце Божие,
7 ето, за то ще докарам против тебе чужденци насилници от народите; и ще изтръгнат саблите си против хубостта на мъдростта ти, и ще осквернят светлостта ти:
8 ще те свалят в рова; и ще умреш съ смъртта на убитите в сърдцето на морята.
9 Ще говориш ли още пред оногоз който те убива: Аз съм Бог? Но ти си человек, а не Бог, в ръцете на оногоз който те убива.
10 чрез смърт на необрязани ще бъдеш умъртвен от ръката на чужденците; защото аз рекох, говори Господ Иеова.
11 И слово Господне биде към мене и рече:
12 Сине человечески, дигни плач заради Тирския цар, и кажи му: Така говори Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство: пълен си с мъдрост и съвършен в хубост.
13 Ти бе в в Едем в Божия рай: ти бе обкрит с всякакви скъпоценни камене: съ сард, с топаз, с адамант, с хрисолит, с оникс, и с яспис, с сапфир, с антракс, съ смарагд, и със злато: направата на тъпаните ти и на свирките ти беше приготвена за тебе в деня в който си бил създаден.
14 Ти беше херувим разпрострян за да осеняваш; и аз те поставих: ти беше в светата гора Божия: ходеше ти всред огнени камене.
15 Ти бе съвършен в пътищата си от който ден биде създаден доде се намери беззаконие в тебе.
16 От множеството на търговията ти напълниха средата ти с насилство, и съгреши ти; за то те отхвърлих като мръсен от гората Божия, и те изтребих отсред огнените камене, херувиме осеняващи!
17 Сърдцето ти се превъзнесе заради хубостта ти: разтля ти мъдростта си заради светлостта си: аз те хвърлих наземи, изложих те пред царете за да бъдеш позор на тях.
18 Омърси ти светилищата си поради множеството на беззаконията си, поради неправдата на търговията си; за то извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те направих пепел върху земята пред очите на всички които те гледат.
19 Всички които те познаваха между народите удивиха се заради тебе: ужас си станал, и не ще да те има до века.
20 И слово Господне биде към мене и рече:
21 Сине человечески, утвърди лицето си върху Сидон, и пророчествувай за него:
22 и речи: Така говори Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще се прославя всред тебе: и когато извърша съдби с него и се осветя в него ще познаят че аз съм Господ.
23 Защото ще проводя в него мор и кръв в улиците му; и ранените ще паднат всред него от нож дошел в него изоколо; и ще познаят че аз съм Господ.
24 И не ще да има вече за дома Израилев бодило на горест, и трън на болезни от всички които са около тях, които ги презираха; и ще познаят че аз съм Господ Иеова.
25 Така говори Господ Иеова: Когато събера Израилевия дом от народите между които са разпръснати, и се осветя в тях пред очите на народите, тогаз ще се населят в земята си която дадох на раба си Якова.
26 И ще се населят в нея безопасно, и ще съградят къщи, и ще насадят лозя; ей, ще се населят безопасно когато извърша съдби върху всичките които са ги презрели от около тях; и ще познаят че аз съм Господ Бог техен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48