Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 В десетото лето, в десетия месец, дванадесетия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, утвърди лицето си върху Фараона Египетския цар, и пророчествувай против него и против всичкия Египет:
3 Говори и кажи: Така говори Господ Иеова: Ето аз съм против тебе, Фараоне египетски царю, велика ламио, която лежиш всред реките си, която си рекла: Реката ми е моя: аз я направих за себе си.
4 И ще туря въдици в челюстите ти, и ще прилепя рибите на реките ти в люспите ти, и ще те извлека изсред реките ти; и всичките риби на реките ти ще се прилепят за люспите ти.
5 И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всичките риби на реките ти: ще паднеш върху лицето на полето: не ще се събереш нито прибереш: на зверовете земни и на небесните птици те предадох за храна;
6 и всички които обитават в Египет ще познаят че аз съм Господ; защото станаха жезъл от тръст за Израилевия дом.
7 Когато те взеха в ръка, ти се съкруши и промуши всичкото им рамо; и когато се утвърдиха върх тебе, ти се сломи, и разклати всичките им чресла.
8 За то така говори Господ Иеова: Ето, ще нанеса меч върх тебе, и ще отсека от тебе человек и скот.
9 И Египетската земя ще бъде запустение и пустота; и ще познаят че аз съм Господ, защото рече: Реката е моя, и аз я направих.
10 За то, ето, аз съм против тебе и против реките ти; и ще направя Египетската земя пустота, разорение, и запустение, от Мигдол до Сиина и до пределите на Етиопия.
11 человеческа нога не ще да мине през нея, нито скотска нога ще мине през нея, нито ще бъде населена четиридесет години.
12 И ще направя Египетската земя запустение всред запустените места, и градовете й всред разорените градове ще бъдат запустение четиридесет години; и ще разсея Египтяните между народите, и ще ги разпръсна по земите.
13 Но така говори Господ Иеова: В свършъка на четиридесетте години ще събера Египтяните от племената в които бяха разпръснати;
14 и ще доведа Египетските пленници, и ще ги върна в земята Патрос, в земята на произхождането им; и ще бъдат там низко царство.
15 Ще бъдат най-низкото от царствата; и няма да се възвиси вече над народите; защото ще ги умаля за да не владеят над народите.
16 И не ще бъде вече упование на Израилевия дом, да напомнява за беззаконието им когато гледат вслед тях; и ще познаят че аз съм Господ Иеова.
17 И в двадесет и седмото лето, първия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
18 Сине человечески, Навуходоносор Вавилонският цар направи да работи войската му работа голяма против Тир: всяка глава стана плешива, и всяко рамо одрано; мъзда обаче за Тир не взе, нито той нито войската му, заради работата която работи против него.
19 За то, така говори Господ Иеова: Ето, аз давам Египетската земя на Навуходоносора Вавилонския цар; и ще дигне множеството му, и ще обере обира му, и ще користвува користите му; и то ще е мъздата на войската му.
20 Дадох му Египетската земя за труда му с който работи против него, понеже се трудиха заради мене, говори Господ Иеова.
21 В онзи ден ще направя да израсте рогът на Израилевия дом, и ще те направя да отвориш уста всред тях; и ще познаят, че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48