Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И рече ми: Сине человечески, изяш това което намираш: изяш този свитък, и иди да говориш на Израилевия дом.
2 И отворих устата си; и нахрани ме с този свитък,
3 и рече ми: Сине человечески, нека яде коремът ти, и нека се наситят чревата ти от този свитък които ти давам аз. И изядох го; и стана в устата ми като мед от сладост.
4 И рече ми: Сине человечески, иди, влез в Израилевия дом, и говори думите ми на тях.
5 Защото не се проваждаш при люде мъчноречиви и тежкоезични, но при Израилевия дом, -
6 не при много народи мъчноречиви и тежкоезични, на които думите не разумяваш; и при такива ако бих те проводил, те биха те послушали.
7 Но Израилевът дом няма да те послуша, защото не щат да ме послушат; понеже всичкий Израилев дом е жестокочелест и жестокосърдечен.
8 Ето, направих лицето ти силно против лицата им, и челото ти силно против челата им.
9 Като адамант по-твърд от кремен направих челото ти: да се не убоиш от тях, и да се не разтрепериш от лицето им, защото са дом отстъпник.
10 И рече ми: Сине человечески, всичките ми слова които ще ти говоря вземи в сърдцето си, и послушай с ушите си;
11 и иди, влез при пленниците, при синовете не людете си, и говори им и кажи им: Така говори Господ Иеова, - или послушат, или не послушат.
12 И подигна ме Духът; и чух зад себе си глас на велик трус който говореше: Благословена славата Господня от местото му!
13 И чух хвученето на крилата на животните, които се скриляваха едно с друго, и тропането на колелата срещу тях, и глас на голям трус.
14 И възвиси ме Духът и ме взе; и в разпалването на духа си отидох с огорчение; но ръката Господня бе крепка върху мене.
15 И дойдох при пленниците в Телавив, които обитаваха при реката Ховар, и седнах дето те седнаха, и останах там между тях седем дни в смайване.
16 И след седемте дни биде слово Господне към мене и рече:
17 Сине человечески, поставих те страж над Израилевия дом: слушай прочее слово от устата ми, и свести ги от моя страна.
18 Когато говоря към беззаконния: Непременно ще умреш, и ти го не свестиш, и не говориш да предпазиш беззаконния от беззаконния му път, та да спасиш живота му, онзи беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще предиря кръвта му.
19 Ако ли ти свестиш беззаконния, но той не се върне от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си; а ти си избавил душата си.
20 Пак, ако се върне праведният от правдата си и направи беззаконие, и аз туря претикание пред него, той ще умре: понеже ти не си му обадил, той ще умре в греха си, и правдата му която е направил няма да се помене; но от твоята ръка ще предиря кръвта му.
21 Но ако ти свестиш праведния за да не съгреши, и той не съгреши, праведният непременно ще живее, защото се свести; и ти си избавил душата си.
22 И ръката Господня биде там върху мене; и рече ми: Стани, излез на полето, и там ще ти говоря.
23 И станах и излезох на полето; и ето, славата Господня стоеше там, като славата която видях при реката Ховар; и паднах на лицето си.
24 И влезе Духът в мене, и постави ме на нозете ми, и говори ми и рече ми: Иди, затвори се в къщата си.
25 И ти, сине человечески, ето, ще турят на тебе узи и ще те вържат с тях; и няма да излезеш всред тях.
26 И ще направя езика ти да залепне за небцето ти, и ще бъдеш ням, и не ще бъдеш за тях обличител; защото е дом отстъпник.
27 Но когато ти говоря ще отворя устата ти, и ще им кажеш: Така говори Господ Иеова: Който слуша, да слуша; и който не слуша, да не слуша; защото е дом отстъпник.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48