Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 30 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 Пак Господното слово дойде към мене и рече:
2 Сине човешки, пророкувай и речи: Така казва Господ Иеова: Лелекайте - Олеле за деня!
3 Защото е близо денят, дори е близо денят на Господа, облачен ден; ще бъде времето на езичниците.
4 Нож ще дойде върху Египет, и голямо измъчване ще има в Етиопия, когато убитите паднат в Египет, и когато откарат голямото му население и сринат основите му.
5 Етиопяни, левийци, лидийци и всичките разноплеменни народи, Хув и жителите на съюзните земи ще паднат заедно с тях от нож.
6 Така казва Господ: Ще паднат и ония, които подпират Египет, и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от нож, казва Господ Иеова.
7 И те ще запустеят между опустошените земи, и градовете му ще бъдат между разорените градове.
8 И ще познаят, че Аз съм Господ, когато туря огън в Египет, и се смажат всички, които му помагат.
9 В оня ден, вестители ще излязат от Мене с кораби, за да стреснат безгрижните етиопяни; и голямо измъчване ще ги нападне както в деня на Египет; защото, ето, иде.
10 Така казва Господ Иеова: При това, Аз ще погубя голямото египетско население чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносора.
11 Той и людете му с него, страшните между народите, ще бъдат доведени за да разорят земята; и ще изтеглят мечовете си против Египет, и ще изпълнят земята с убити.
12 Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци; и ще запустя земята и всичко що има в нея чрез ръката на чужденци; Аз Господ го изрекох.
13 Така казва Господ Иеова: Ще погубя и кумирите, и ще махна от Мемфис нищожните идоли; не ще има вече княз от Египетската земя, и ще туря страх в Египетската земя.
14 Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън в Танис, и ще извърша съдби в Но.
15 Ще излея яростта Си върху египетската крепост Син, и ще изсека голямото население на Но.
16 И ще запаля огън в Египет; Син ще бъде в голямо измъчване. Но ще се съкруши и Мемфис ще има противници всред бял ден.
17 Младежите на Илиупол и на Пивесет ще паднат от нож; а останалите ще отидат в плен.
18 И в Тафнес денят ще се помрачи, когато строша там хомотите на Египет, и гордата му сила ще престане в него; а него, облак ще го покрие, и дъщерите му ще отидат в плен.
19 Така ще извърша съдби над Египет; и ще познаят, че Аз съм Господ.
20 А в единадесетата година, в първия месец, на седмия ден от месеца, Господното слово дойде към мене и рече:
21 Сине човешки, строших мишцата на египетския цар Фараон; и, ето, тя не е била превързана за церене, или за да я обвият в превръзки, за да й се даде сила да държи нож.
22 Затова, така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против египетския цар Фараона и ще строша двете му мишци - и здравата и оная, която вече биде строшена; и ще направя ножът да падне от ръката му.
23 И ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните.
24 Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще туря меча Си в ръката му; а мишците на Фараона ще строша, и той ще охка пред него както охка смъртно ранен човек.
25 Мишците обаче на вавилонския цар ще засиля, а Фараоновите мишци ще отпаднат; и ще познаят, че Аз съм Господ, когато туря меча Си в ръката на вавилонския цар, и той я простря върху Египетската земя.
26 И ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48