Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 30 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене та рече:
2 Сине человечески, пророчествувай и речи: Така говори Господ Иеова: Лелекайте: Олеле на деня!
3 Защото е близу денят, ей, денят Господен е близу, ден облачен: времето на езичниците ще бъде.
4 И нож ще дойде върх Египет, и голямо треперане ще бъде в Етиопия, когато ранените паднат в Египет, и ще вземат множеството му, и ще низвърнат основанията му.
5 Етиопяни, и Левийци, и Лидийци, и всичките смесени народи, и Хув, и синовете на съюзната земя ще паднат с тях от нож.
6 Така говори Господ: Ще паднат и онези които подпират Египет; и гордостта на силата му ще слезе: от Мигдол до Сиина ще паднат в него от нож, говори Господ Иеова.
7 и ще запустеят всред запустените земи, и градовете му ще бъдат всред разорените градове.
8 И ще познаят че аз съм Господ когато туря огън в Египет, и се съкрушат всички които му помагат.
9 В онзи ден ще излязат из мене вестители с кораби за да стреснат безгрижните Етиопяни; и голямо треперане ще нападне върх тях като в деня на Египет; защото, ето, иде.
10 Така говори Господ Иеова: И ще погубя множеството на Египет чрез ръката на Навуходоносора Вавилонския цар.
11 Той и людете му с него, насилниците от народите, ще се доведат за да разорят онази земя; и ще изтръгнат мечовете си против Египет, и ще напълнят земята с убити.
12 И ще изсуша реките, и ще предам земята в ръцете на зли, и ще запустя земята и изпълнението й чрез ръка на чужденци; аз Господ рекох.
13 Така говори Господ Иеова: И ще погубя кумирите, и ще махна идолите от Мемфис и не ще има вече княз от Египетската земя; и ще туря страх в Египетската земя.
14 И ще запустя Патрос, и ще туря огън в Танис, и ще извърша съдби в Но.
15 И ще излея яростта си върх Син, крепостта на Египет, и ще изсека множеството на Но;
16 и ще туря огън в Египет: Син ще вземе голямо треперане, и градът Но ще се разкъса, и Мемфис ще бъде дене в утеснение.
17 Юношите на Илиупол и на Пивесет ще паднат от нож; и те ще отидат в плен.
18 И в Тафнес денят ще помръкне когато съкруша там хомотите на Египет; и гордостта на силата му ще престане в него; а него, облак ще го покрие, и дъщерите му ще отидат в плен.
19 И ще извърша съдби върху Египет; и ще познаят че аз съм Господ.
20 И в единадесетото лето, в първия месец, в седмия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
21 Сине человечески, строших мишцата на Фараона Египетския цар; и, ето, няма да се обвърже за целение щото да го обвият с обвързвания за да му се даде сила да държи нож.
22 За то така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против Фараона Египетския цар, и ще строша мишците му, силната и строшената, и ще направя ножа да падне из ръката му.
23 И ще разсея Египтяните между народите, и ще ги разпръсна по земите.
24 И ще укрепя мишците на Вавилонския цар, и ще дам меча си в ръката му; а мишците на Фараона ще строша, и ще поохка пред него с охкания на смъртно ранен.
25 Мишците обаче на Вавилонския цар ще укрепя; а мишците Фараонови ще паднат; и ще познаят че аз съм Господ когато дам меча си в ръката на Вавилонския цар, и я простре върху Египетската земя.
26 И ще разсея Египтяните между народите, и ще ги разпръсна по земите; и ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48