Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 30 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене та рече:
2 Сине человечески, пророчествувай и речи: Така говори Господ Иеова: Лелекайте: Олеле на деня!
3 Защото е близу денят, ей, денят Господен е близу, ден облачен: времето на езичниците ще бъде.
4 И нож ще дойде върх Египет, и голямо треперане ще бъде в Етиопия, когато ранените паднат в Египет, и ще вземат множеството му, и ще низвърнат основанията му.
5 Етиопяни, и Левийци, и Лидийци, и всичките смесени народи, и Хув, и синовете на съюзната земя ще паднат с тях от нож.
6 Така говори Господ: Ще паднат и онези които подпират Египет; и гордостта на силата му ще слезе: от Мигдол до Сиина ще паднат в него от нож, говори Господ Иеова.
7 и ще запустеят всред запустените земи, и градовете му ще бъдат всред разорените градове.
8 И ще познаят че аз съм Господ когато туря огън в Египет, и се съкрушат всички които му помагат.
9 В онзи ден ще излязат из мене вестители с кораби за да стреснат безгрижните Етиопяни; и голямо треперане ще нападне върх тях като в деня на Египет; защото, ето, иде.
10 Така говори Господ Иеова: И ще погубя множеството на Египет чрез ръката на Навуходоносора Вавилонския цар.
11 Той и людете му с него, насилниците от народите, ще се доведат за да разорят онази земя; и ще изтръгнат мечовете си против Египет, и ще напълнят земята с убити.
12 И ще изсуша реките, и ще предам земята в ръцете на зли, и ще запустя земята и изпълнението й чрез ръка на чужденци; аз Господ рекох.
13 Така говори Господ Иеова: И ще погубя кумирите, и ще махна идолите от Мемфис и не ще има вече княз от Египетската земя; и ще туря страх в Египетската земя.
14 И ще запустя Патрос, и ще туря огън в Танис, и ще извърша съдби в Но.
15 И ще излея яростта си върх Син, крепостта на Египет, и ще изсека множеството на Но;
16 и ще туря огън в Египет: Син ще вземе голямо треперане, и градът Но ще се разкъса, и Мемфис ще бъде дене в утеснение.
17 Юношите на Илиупол и на Пивесет ще паднат от нож; и те ще отидат в плен.
18 И в Тафнес денят ще помръкне когато съкруша там хомотите на Египет; и гордостта на силата му ще престане в него; а него, облак ще го покрие, и дъщерите му ще отидат в плен.
19 И ще извърша съдби върху Египет; и ще познаят че аз съм Господ.
20 И в единадесетото лето, в първия месец, в седмия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
21 Сине человечески, строших мишцата на Фараона Египетския цар; и, ето, няма да се обвърже за целение щото да го обвият с обвързвания за да му се даде сила да държи нож.
22 За то така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против Фараона Египетския цар, и ще строша мишците му, силната и строшената, и ще направя ножа да падне из ръката му.
23 И ще разсея Египтяните между народите, и ще ги разпръсна по земите.
24 И ще укрепя мишците на Вавилонския цар, и ще дам меча си в ръката му; а мишците на Фараона ще строша, и ще поохка пред него с охкания на смъртно ранен.
25 Мишците обаче на Вавилонския цар ще укрепя; а мишците Фараонови ще паднат; и ще познаят че аз съм Господ когато дам меча си в ръката на Вавилонския цар, и я простре върху Египетската земя.
26 И ще разсея Египтяните между народите, и ще ги разпръсна по земите; и ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48