Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 32 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И в дванадесетото лето, дванадесетия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
2 Сине человечески, дигни плач заради Фараона Египетския цар, и кажи му: Уподобил си се на млад лъв между народите, и си като ламя в морята; и устремил си се в реките си, и мътиш водите с нозете си, и тъпчеш реките им.
3 Така говори Господ Иеова: За то ще простра мрежата си върх тебе съ събрание на много народи, и ще те извлекат с мрежата ми.
4 И ще те оставя на земята, ще те изхвърля по лицето на полето, и ще туря да кацнат на тебе всичките птици небесни, и ще наситя от тебе зверовете на всичката земя.
5 и ще туря плътта ти на планините, и ще напълня доловете от твоите купове,
6 и земята дето плаваш ще напоя с кръвта ти дори до горите; и реките ще се изпълнят от тебе.
7 И когато те угася, ще обкрия небето и ще помрача звездите му: ще обкрия с облак слънцето, и луната няма да свети съ виделината си.
8 Всичките светила небесни ще помрача над тебе, и ще туря тъмнина на земята ти, говори Господ Иеова.
9 И ще направя да се ужаси сърдцето на много племена когато докарам съкрушението ти между народите, в места които ти не си познал.
10 И ще направя много народи да се удивят заради тебе; и царете им ще се ужасят много заради тебе когато размахам меча си пред тях, и ще треперят всяка минута, всеки заради живота си, в деня на падането ти.
11 Защото така говори Господ Иеова: Мечът на вавилонския цар ще дойде върх тебе.
12 С ножовете на крепки ще сваля множеството ти: всички тези са насилници от народите; и ще разорят гордостта на Египет, и всичкото му множество ще погине.
13 И ще погубя всичките му скотове от при много води; и няма вече да ги размъти человеческа нога, и копито от скот няма да ги размъти.
14 Тогаз ще утиша водите им, и ще направя реките им да текат като елей, говори Господ Иеова.
15 Когато направя Египетската земя запустение, и опустее земята изпълнението си, когато поразя всички които живеят в нея, тогаз ще познаят че аз съм Господ.
16 Този е плачът с който ще го плачат: дъщерите на народите ще го плачат: ще плачат заради Египет и заради всичкото му множество, говори Господ Иеова.
17 И в дванадесетото лето, петнадесетия ден на месеца, биде слово Господне към мене и рече:
18 Сине человечески, възридай заради множеството на Египет и свали ги, него и дъщерите на знаменитите народи, в преизподните земни, с онези които слазят в ров.
19 От кого си по-хубав? Слез та леж с необрязаните.
20 Ще паднат всред умъртвените с нож: на нож се предаде той: отвлечете него и всичките му множества.
21 Най-крепките между силните ще му говорят отсред ад, с онези които му помагат: слязоха, лежат необрязани, умъртвени с нож.
22 Там е Асур и всичкото му събрание: гробищата му са около него: всички умъртвени, паднали от нож.
23 Защото гробищата му са турени в дълбочината на рова, и събранието му около гроба му: всички умъртвени, паднали от нож, които раздаваха трепет на земята на живите.
24 Там е Елам и всичкото му множество около гроба му: всички умъртвени, паднали от нож, слезли необрязани в преизподните земни: те раздаваха треперането си в земята на живите, но взеха посрамването си с онези които слазят в ров.
25 Туриха всред умъртвените одър за него с всичкото му множество: гробищата му са около него: всички необрязани, умъртвени с нож, ако и да беше се раздал трепетът им по земята на живите; но взеха посрамването си с онез които слазят в ров: тури се всред умъртвените.
26 Там е Мосох, Тувал, и всичкото му множество: гробищата му са около него: всички необрязани, умъртвени с нож, ако и да раздаваха трепета си в земята на живите.
27 И те не лежат с падналите крепки от необрязаните, които слязоха в ад с ратните си оръжия, и туриха ножовете си под главите си; но техните беззакония ще бъдат върху костите им, ако и да са били трепет на крепките в земята на живите.
28 Ей, ти ще се съкрушиш всред необрязаните, и ще лежиш с умъртвените от нож.
29 Там е Едом, царете му и всичките му князове, които с силата си се туриха между умъртвените с нож: те ще лежат с необрязаните и с онези, които слазят в ров.
30 Там са северните князове всички, и всичките Сидонци, които слязоха с умъртвените с трепета си, посрамени от силата си; и лежат необрязани с умъртвените от нож, и взеха посрамването си с онез които слазят в ров.
31 Фараон ще ги види и ще се утеши заради всичкото си множество, Фараон и всичката му войска, умъртвените с нож, говори Господ Иеова.
32 Защото аз дадох трепета си в земята на живите; и ще лежи всред необрязаните с умъртвените с нож, Фараон и всичкото му множество, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48