Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 33 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, говори на синовете на людете си и кажи им: Когато нанеса меча върху някоя земя, и людете на оназ земя земат някого человек от помежду си и го турят за страж,
3 и той, като види меча че иде върх земята, възтръби с тръба, и свести людете,
4 тогаз който чуе гласа на тръбата и не се упази, ако мечът дойде и го постигне, кръвта му ще бъде на главата му.
5 чу гласа на тръбата, и не се свести: кръвта му ще бъде върх него. Но който се свести ще избави живота си.
6 Но стражът ако види меча че иде и не възтръби с тръбата, и людете не се свестят, и мечът дойде и постигне някого от тях, той биде постигнат заради беззаконието си; но кръвта му ще предиря от ръката на стража.
7 И ти, сине человечески, аз те турих страж на Израилевия дом: чуй прочее слово из устата ми, и свести ги от моя страна.
8 Когато казвам на беззаконния: Беззаконне, непременно ще умреш; и ти не проговориш за да свестиш беззаконния за пътя му, онзи беззаконник ще умре в беззаконието си; от ръката ти обаче ще предиря кръвта му.
9 Но ако свестиш ти беззаконния за пътя му да се върне от него, и не се върне от пътя си, той ще умре в беззаконието си, а ти си избавил душата си.
10 За то, сине человечески, кажи на Израилевия дом: Така говорихте вие и думахте: Ако са престъпленията ни и греховете ни върх нас, и ние тлеем в тях, как ще живеем?
11 кажи им: Жив съм аз, говори Господ Иеова, нямам благоволение в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лукавите си пътища: защо да умрете, доме Израилев?
12 За то, сине человечески, кажи на синовете на людете си: Правдата на праведния няма да го освободи в деня на престъплението му; и нечестивий няма да падне заради нечестието си в който ден се върне от нечестието си; и праведний не ще може да живее поради правдата си в който ден съгреши.
13 Когато река на праведния че непременно ще живее, и той уповаващ на правдата си направи неправда, всичката му правда няма да се помене; и в неправдата си която е направил, в нея ще умре.
14 И когато говоря на нечестивия: Непременно ще умреш, а той се върне от греха си и направи съд и правда,
15 отдаде нечестивия залог, върне грабнатото, ходи в повеленията на живота, и не струва неправда, непременно ще живее: няма да умре:
16 всичките му грехове които е съгрешил няма да му се поменат вече: направил е съд и правда: непременно ще живее.
17 Синовете обаче на твоите люде говорят: Пътят Господен не е прав. Но техният път не е прав.
18 Когато праведний се върне от правдата си и направи неправда, то в нея ще умре.
19 А когато беззаконният се върне от беззаконието си и направи съд и правда, той ще живее заради това.
20 Вие обаче говорите: Пътят Господен не е прав. Доме Израилев, ще ви съдя всекиго според пътищата му.
21 И в дванадесетото лето на плена ни, десетия месец, петия ден на месеца, дойде при мене един бежанец от Ерусалим и каза: Превзе се градът.
22 И ръката Господня биде върху мене вечерта преди да дойде бежанецът, и отвори устата ми доде дойде при мене заранта; и отвориха се устата ми, и не бях вече ням.
23 И слово Господне биде към мене та рече:
24 Сине человечески, тези които живеят в онези запустения в Израилевата земя говорят и казват: Един бе Авраам, и наследи земята; а ние сме мнозина: нам се даде земята за наследие.
25 За то кажи им: Така говори Господ Иеова: Вие ядете месо с кръв, и подигате очите си към идолите си, и проливате кръв; и ще наследите ли земята?
26 Вие се облягате на меча си, работите мерзости, и осквернявате всеки жената на ближнаго си; и ще наследите ли земята?
27 Така им кажи: Така говори Господ Иеова: Жив съм аз, които са в запустенията непременно ще паднат от нож; и който е по лицето на полето, ще го предам на зверовете да го изядат; а които са в крепостите и в пещерите ще умрат от мор.
28 Защото ще предам земята в запустение и пустота; и гордостта на силата й ще престане, и горите Израилеви ще запустеят та да няма кой да минува.
29 И ще познаят че аз съм Господ когато предам земята в запустение и пустота заради всичките им мерзости които сториха.
30 И ти, сине человечески, синовете на людете ти говорят за тебе при стените и въ вратата на къщите, и говорят един на друг, всеки на брата си, и казват: Елате сега та чуйте кое е словото което излязва от Господа.
31 И дохождат при тебе както се събират люде, та седят пред тебе като мои люде, и слушат твоите думи, но не ги правят; защото с устата си показват много любов, но сърдцето им отхожда вслед любостяжанието им.
32 И, ето, ти им си като любезна песен от человек сладкогласен и който свири добре; защото слушат думите ти, а не ги правят.
33 Но когато дойде това, (и, ето, иде,) тогаз ще познаят че е имало пророк всред тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48