Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 34 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, пророчествувай върх пастирите Израилеви, пророчествувай и кажи им: Така говори Господ Иеова на пастирите: Горко на Израилевите пастири които пасат себе си! Пастирите не пасат ли стадата?
3 Вие ядете тлъстината, и се обличате с вълната, колите тлъстите: не пасете стадата.
4 Не укрепихте немощната, и не изцелихте онази която бе зле, и не обвързахте счупената, и не докарахте заблудилата се, и не потърсихте загубената; но с насилие и с жестокост владичествувахте над тях.
5 И се разпръснаха понеже нямаше пастир, и станаха за ястие на всичките зверове в полето, и се разпръснаха.
6 Моите овци се скитаха по всяка гора и по всеки висок хълм; и по всичкото лице на земята бяха разпръснати овците ми; и нямаше кой да потърси нито кой да подири.
7 За то слушайте, пастири, словото Господне:
8 Жив съм аз, говори Господ Иеова, непременно, понеже стадото ми стана корист, и овците ми станаха за ястие на всичките зверове в полето защото нямаше пастир, и пастирите ми не потърсиха овците ми, но пастирите пасоха себе си, и не пасоха овците ми,
9 за то слушайте, пастири, словото Господне:
10 Така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против пастирите; и ще предиря овците си от ръцете им, и ще ги направя да престанат от да пасат овците; и няма вече да пасат себе си пастирите; защото ще освободя от устата им овците си, и не ще бъдат за ястие тям.
11 Защото така говори Господ Иеова: Ето, аз, аз ще потърся овците си и ще ги подиря.
12 Както пастирът дири стадото си в който ден се намира всред разпръснатите си овци, така ще подиря овците си, и ще ги избавя от всичките места дето бяха разпръснати в ден облачен и мрачен.
13 И ще ги изведа из народите, и ще ги събера от местата, и ще ги доведа в земята им, и ще ги паса на Израилевите гори близу при реките и по всичките населяеми места в тяхната земя.
14 Ще ги паса в добро пасбище, и кошарата им ще бъде върху високите Израилеви гори: там ще почиват в добра кошара, и ще пасат на тлъсто пасбище върху Израилевите гори.
15 Аз ще паса овците си, и аз ще ги упокоя, говори Господ Иеова.
16 Ще предиря загиналата, и ще докарам заблудилата се, и ще обвържа счупената, и ще укрепя немощната: тлъстата обаче и крепката ще погубя: с правосъдие ще ги паса.
17 А заради за вас, паство мое, така говори Господ Иеова: Ето, аз ще съдя между овца и овца, между овни и ярци.
18 Малко ли ви е дето пасете доброто пасбище, та тъпчете с нозете си остатъка на пасбището си? и дето пиете чиста вода, а мътите с нозете си остатъка?
19 А овците ми пасат утъпканото с нозете ви, и пият размътената с нозете ви вода.
20 За то така им говори Господ Иеова: Ето, аз, аз ще съдя между тлъста овца и между мършава овца.
21 Понеже тласкате с ребра и с рамена, и бодете с рогата си всичките немощни доде ги разпръснахте по вън,
22 за то ще избавя овците си, и не ще бъдат вече корист; и ще съдя между овца и овца.
23 И ще поставя над тях едного Пастиря, и ще ги пасе, раба си Давида: той ще ги пасе, и той ще им е пастир.
24 И аз Господ ще им бъда Бог, и рабът ми Давид княз всред тях: аз Господ говорих.
25 И ще направя с тях завет на мир, и ще махна от земята лошите зверове; и те ще обитават безбедно в пустинята, и ще спят по дъбравите.
26 И ще направя тях и околните на гората си благословение; и ще свалям дъжда на времето му: дъжд на благословение ще да е;
27 и дърветата на полето ще дават плода си, и земята ще дава произведението си; и ще бъдат безбедни в земята си, и ще познаят че аз съм Господ когато съкруша узите на хомота им, и ги освободя от ръката на онези които са ги поработили.
28 И не ще бъдат вече корист на езичниците, и земните зверове не ще ги изпояждат; но ще живеят безбедно, и не ще има кой да ги плаши.
29 И ще им възставя знаменит сад; и няма вече да загинват от глад в земята, и не ще носят вече хулата на езичниците.
30 И ще познаят че аз Господ Бог техен с тях съм, и те, Израилевий дом, люде мои са, говори Господ Иеова.
31 И вие, овци мои, овци на пасбището ми, вие сте человеци, и аз Бог ваш, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48