Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 34 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, пророчествувай върх пастирите Израилеви, пророчествувай и кажи им: Така говори Господ Иеова на пастирите: Горко на Израилевите пастири които пасат себе си! Пастирите не пасат ли стадата?
3 Вие ядете тлъстината, и се обличате с вълната, колите тлъстите: не пасете стадата.
4 Не укрепихте немощната, и не изцелихте онази която бе зле, и не обвързахте счупената, и не докарахте заблудилата се, и не потърсихте загубената; но с насилие и с жестокост владичествувахте над тях.
5 И се разпръснаха понеже нямаше пастир, и станаха за ястие на всичките зверове в полето, и се разпръснаха.
6 Моите овци се скитаха по всяка гора и по всеки висок хълм; и по всичкото лице на земята бяха разпръснати овците ми; и нямаше кой да потърси нито кой да подири.
7 За то слушайте, пастири, словото Господне:
8 Жив съм аз, говори Господ Иеова, непременно, понеже стадото ми стана корист, и овците ми станаха за ястие на всичките зверове в полето защото нямаше пастир, и пастирите ми не потърсиха овците ми, но пастирите пасоха себе си, и не пасоха овците ми,
9 за то слушайте, пастири, словото Господне:
10 Така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против пастирите; и ще предиря овците си от ръцете им, и ще ги направя да престанат от да пасат овците; и няма вече да пасат себе си пастирите; защото ще освободя от устата им овците си, и не ще бъдат за ястие тям.
11 Защото така говори Господ Иеова: Ето, аз, аз ще потърся овците си и ще ги подиря.
12 Както пастирът дири стадото си в който ден се намира всред разпръснатите си овци, така ще подиря овците си, и ще ги избавя от всичките места дето бяха разпръснати в ден облачен и мрачен.
13 И ще ги изведа из народите, и ще ги събера от местата, и ще ги доведа в земята им, и ще ги паса на Израилевите гори близу при реките и по всичките населяеми места в тяхната земя.
14 Ще ги паса в добро пасбище, и кошарата им ще бъде върху високите Израилеви гори: там ще почиват в добра кошара, и ще пасат на тлъсто пасбище върху Израилевите гори.
15 Аз ще паса овците си, и аз ще ги упокоя, говори Господ Иеова.
16 Ще предиря загиналата, и ще докарам заблудилата се, и ще обвържа счупената, и ще укрепя немощната: тлъстата обаче и крепката ще погубя: с правосъдие ще ги паса.
17 А заради за вас, паство мое, така говори Господ Иеова: Ето, аз ще съдя между овца и овца, между овни и ярци.
18 Малко ли ви е дето пасете доброто пасбище, та тъпчете с нозете си остатъка на пасбището си? и дето пиете чиста вода, а мътите с нозете си остатъка?
19 А овците ми пасат утъпканото с нозете ви, и пият размътената с нозете ви вода.
20 За то така им говори Господ Иеова: Ето, аз, аз ще съдя между тлъста овца и между мършава овца.
21 Понеже тласкате с ребра и с рамена, и бодете с рогата си всичките немощни доде ги разпръснахте по вън,
22 за то ще избавя овците си, и не ще бъдат вече корист; и ще съдя между овца и овца.
23 И ще поставя над тях едного Пастиря, и ще ги пасе, раба си Давида: той ще ги пасе, и той ще им е пастир.
24 И аз Господ ще им бъда Бог, и рабът ми Давид княз всред тях: аз Господ говорих.
25 И ще направя с тях завет на мир, и ще махна от земята лошите зверове; и те ще обитават безбедно в пустинята, и ще спят по дъбравите.
26 И ще направя тях и околните на гората си благословение; и ще свалям дъжда на времето му: дъжд на благословение ще да е;
27 и дърветата на полето ще дават плода си, и земята ще дава произведението си; и ще бъдат безбедни в земята си, и ще познаят че аз съм Господ когато съкруша узите на хомота им, и ги освободя от ръката на онези които са ги поработили.
28 И не ще бъдат вече корист на езичниците, и земните зверове не ще ги изпояждат; но ще живеят безбедно, и не ще има кой да ги плаши.
29 И ще им възставя знаменит сад; и няма вече да загинват от глад в земята, и не ще носят вече хулата на езичниците.
30 И ще познаят че аз Господ Бог техен с тях съм, и те, Израилевий дом, люде мои са, говори Господ Иеова.
31 И вие, овци мои, овци на пасбището ми, вие сте человеци, и аз Бог ваш, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48