Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 35 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, тури лицето си против гората Сиир, и пророчествувай против нея
3 и кажи й: Така говори Господ Иеова: Ето, горо Сиир, аз съм против тебе; и ще простра ръката си против тебе, и ще те предам в опустошение и пустота.
4 Ще разоря градовете ти; и ти ще бъдеш в запустение; и ще познаеш че аз съм Господ.
5 Понеже си упазила вехта омраза, и предала си Израилевите синове в ръката на меч въ времето на съсипването им, когато беззаконието им стигна до края,
6 за то, жив съм аз, говори Господ Иеова, ще те предам на кръв, и кръв ще те гони: понеже не си намразила кръвта, то кръв ще те гони.
7 И ще предам в съвършено запустение гората Сиир, и ще погубя от нея който минува и който се враща.
8 И ще напълня горите му с умъртвените му: по хълмовете ти, по доловете ти, и по всичките ти реки ще паднат умъртвените с нож.
9 Ще те направя вечно опустошение, и градовете ти няма да се населят; и ще познаете че аз съм Господ.
10 Понеже си рекла: Тези два народа и тези две места ще са мои, и ние ще ги наследим, ако и да е бил Господ там,
11 за то, жив съм аз, говори Господ Иеова, ще направя според яростта ти, и според завистта ти която си извършила заради омразата ти към тях, и ще им стана познат когато те съдя.
12 И ще познаеш че аз Господ чух всичките твои хули които си произнесла против Израилевите гори като си рекла: Те запустяха: нам се дадоха за храна.
13 И с устата си велеречихте против мене, и умножихте думите си против мене: аз чух.
14 Така говори Господ Иеова: Когато се весели всичката земя, пуста ще те направя.
15 Както си се развеселила заради наследието на Израилевия дом защото опустя, така ще ти направя: ще запустееш, горо Сиир, и всичкий Едом, всичкий той; и ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48