Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 36 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти, сине человечески, пророчествувай към Израилевите гори и речи: Гори Израилеви, слушайте словото Господне.
2 Така говори Господ Иеова: Понеже неприятелят рече против вас: О хохо! вечните високи места станаха наследие нам,
3 заради това пророчествувай и речи: Така говори Господ Иеова: Понеже ви запустиха и погълнаха от всякъде за да станете наследие на остатъка на народите, и станахте говорене на език и поношение на людете,
4 заради това, гори Израилеви, слушайте словото на Господа Иеова: така говори Господ Иеова към горите, и към хълмовете, към потоците, и към доловете, и към запустените и разорените места, и към оставените градове които станаха корист и присмех на остатъка на околните народи, -
5 за то така говори Господ Иеова: Непременно в огъня на ревността си говорих против остатъка на народите, и против всичкия Едом, които направиха земята ми наследие на себе си с радост на всичкото си сърдце, и с презрение душевно, за да я разграбят като корист;
6 за то пророчествувай заради Израилевата земя, и кажи на горите и на хълмовете, на потоците и на доловете: Така говори Господ Иеова: Ето, аз говорих в ревността си и в яростта си, защото понесохте укора на народите;
7 за то така говори Господ Иеова: Аз възвисих ръката си: непременно народите които са около вас, те ще носят срама си.
8 А вие, Израилеви гори, ще направите да прозябнат ветвите си, и ще дадете плода си на людете ми Израиля; защото приближават да дойдат.
9 Защото, ето, аз гледам върху вас, и ще се обърна към вас, и ще се обработите и насеете.
10 И ще умножа върху вас человеци, всичкия дом Израилев, него всичкия; и градовете ще се населят, и запустенията ще се съградят.
11 Ей, ще умножа върху вас человеци и скотове; и ще нарастнат и плод ще сътворят; и ще ви населя както бяхте по-напред, и ще ви направя добро повече отколкото в началото; и ще познаете че аз съм Господ.
12 И ще направя да ходят върху вас человеци, людете ми Израил; и ще ви наследят, и ще им бъдете наследие, и за напред не ще вече да ги обезчадите.
13 Така говори Господ Иеова: Понеже ви рекоха: Ти си земя която пояждаш человеци и обезчадваш людете си,
14 за то няма вече да пояждаш человеци нито да обезчадиш вече людете си, говори Господ Иеова;
15 и няма вече да направя да се чуе в тебе укорът на езичниците, и няма вече да носиш поношението на народите, и няма вече да погубиш людете си, говори Господ Иеова.
16 И слово Господне биде към мене и рече:
17 Сине человечески, когато Израилевът дом бяха населени в земята си, оскверниха я с пътя си и с деянията си: техният път бе пред мене като нечистотата на отлъчена жена.
18 За то излях яростта си върх тях поради кръвта която изляха на земята, и заради идолите им, с които я омърсиха;
19 и разсеях ги между народите, и разпръснати бидоха по местата: според пътя им и според делата им ги съдих.
20 И когато влязоха в народите дето отидоха, омърсиха светото ми име дето се говореше за тях: Тези са людете на Иеова, и из земята му излязоха.
21 Смилих се обаче заради светото си име, което Израилевът дом омърси между народите при които отидоха.
22 За то кажи на Израилевия дом: Така говори Господ Иеова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради светото мое име което омърсихте между народите при които отидохте.
23 И ще осветя великото си име, омърсеното между народите, което омърсихте между тях; и ще познаят народите че аз съм Господ, говори Господ Иеова, когато се осветя у вас пред очите им.
24 Защото ще ви взема изсред народите, и ще ви събера от всичките места, и ще ви доведа в земята ви.
25 И ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите: от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя.
26 И ще ви дам ново сърдце, и нов дух ще вложа вътре въ вас, и, като отнема каменното сърдце от плътта ви, ще ви дам плътско сърдце.
27 И ще вложа вътре въ вас Духа си, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, и да пазите съдбите ми, и да ги извършате.
28 И ще се населите в земята която дадох на отците ви; и ще ми сте люде, и аз ще ви съм Бог.
29 И ще ви спася от всичките ви нечистоти; и ще призова житото, и ще го умножа, и не ща вече да ви докарам глад.
30 И ще умножа плода на дърветата и рожбите на полето, за да не вземете вече поношение на глад между народите.
31 И ще спомните лукавите си пътища и делата си не добри, и ще се отвърнете сами от себе си пред очите си заради беззаконията си и заради мерзостите си.
32 Аз не правя това заради вас, говори Господ Иеова, нека е известно вам. Постидете се и се посрамете заради пътищата си, доме Израилев!
33 Така говори Господ Иеова: В който ден ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя още да се населят градовете, и ще се съградят запустенията.
34 И запустялата земя ще се обработи, вместо да стои запустяла пред всекиго който минува.
35 И ще говорят: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемския рай; и градовете запустените, и опустелите, и съсипаните укрепиха се, населиха се.
36 И народите които са останали около вас ще познаят че аз Господ съградих съсипаните и насадих опустелите. Аз Господ говорих, и ще извърша.
37 Така говори Господ Иеова: За това още ще бъда потърсен от Израилевия дом да направя за тях, да ги умножа с человеци като стадо.
38 Като свето стадо, като стадото на Ерусалим в праздниците му, така запустените градове ще станат пълни съ стада человечески; и ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48