Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 36 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти, сине человечески, пророчествувай към Израилевите гори и речи: Гори Израилеви, слушайте словото Господне.
2 Така говори Господ Иеова: Понеже неприятелят рече против вас: О хохо! вечните високи места станаха наследие нам,
3 заради това пророчествувай и речи: Така говори Господ Иеова: Понеже ви запустиха и погълнаха от всякъде за да станете наследие на остатъка на народите, и станахте говорене на език и поношение на людете,
4 заради това, гори Израилеви, слушайте словото на Господа Иеова: така говори Господ Иеова към горите, и към хълмовете, към потоците, и към доловете, и към запустените и разорените места, и към оставените градове които станаха корист и присмех на остатъка на околните народи, -
5 за то така говори Господ Иеова: Непременно в огъня на ревността си говорих против остатъка на народите, и против всичкия Едом, които направиха земята ми наследие на себе си с радост на всичкото си сърдце, и с презрение душевно, за да я разграбят като корист;
6 за то пророчествувай заради Израилевата земя, и кажи на горите и на хълмовете, на потоците и на доловете: Така говори Господ Иеова: Ето, аз говорих в ревността си и в яростта си, защото понесохте укора на народите;
7 за то така говори Господ Иеова: Аз възвисих ръката си: непременно народите които са около вас, те ще носят срама си.
8 А вие, Израилеви гори, ще направите да прозябнат ветвите си, и ще дадете плода си на людете ми Израиля; защото приближават да дойдат.
9 Защото, ето, аз гледам върху вас, и ще се обърна към вас, и ще се обработите и насеете.
10 И ще умножа върху вас человеци, всичкия дом Израилев, него всичкия; и градовете ще се населят, и запустенията ще се съградят.
11 Ей, ще умножа върху вас человеци и скотове; и ще нарастнат и плод ще сътворят; и ще ви населя както бяхте по-напред, и ще ви направя добро повече отколкото в началото; и ще познаете че аз съм Господ.
12 И ще направя да ходят върху вас человеци, людете ми Израил; и ще ви наследят, и ще им бъдете наследие, и за напред не ще вече да ги обезчадите.
13 Така говори Господ Иеова: Понеже ви рекоха: Ти си земя която пояждаш человеци и обезчадваш людете си,
14 за то няма вече да пояждаш человеци нито да обезчадиш вече людете си, говори Господ Иеова;
15 и няма вече да направя да се чуе в тебе укорът на езичниците, и няма вече да носиш поношението на народите, и няма вече да погубиш людете си, говори Господ Иеова.
16 И слово Господне биде към мене и рече:
17 Сине человечески, когато Израилевът дом бяха населени в земята си, оскверниха я с пътя си и с деянията си: техният път бе пред мене като нечистотата на отлъчена жена.
18 За то излях яростта си върх тях поради кръвта която изляха на земята, и заради идолите им, с които я омърсиха;
19 и разсеях ги между народите, и разпръснати бидоха по местата: според пътя им и според делата им ги съдих.
20 И когато влязоха в народите дето отидоха, омърсиха светото ми име дето се говореше за тях: Тези са людете на Иеова, и из земята му излязоха.
21 Смилих се обаче заради светото си име, което Израилевът дом омърси между народите при които отидоха.
23 И ще осветя великото си име, омърсеното между народите, което омърсихте между тях; и ще познаят народите че аз съм Господ, говори Господ Иеова, когато се осветя у вас пред очите им.
24 Защото ще ви взема изсред народите, и ще ви събера от всичките места, и ще ви доведа в земята ви.
25 И ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите: от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя.
26 И ще ви дам ново сърдце, и нов дух ще вложа вътре въ вас, и, като отнема каменното сърдце от плътта ви, ще ви дам плътско сърдце.
27 И ще вложа вътре въ вас Духа си, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, и да пазите съдбите ми, и да ги извършате.
28 И ще се населите в земята която дадох на отците ви; и ще ми сте люде, и аз ще ви съм Бог.
29 И ще ви спася от всичките ви нечистоти; и ще призова житото, и ще го умножа, и не ща вече да ви докарам глад.
30 И ще умножа плода на дърветата и рожбите на полето, за да не вземете вече поношение на глад между народите.
31 И ще спомните лукавите си пътища и делата си не добри, и ще се отвърнете сами от себе си пред очите си заради беззаконията си и заради мерзостите си.
32 Аз не правя това заради вас, говори Господ Иеова, нека е известно вам. Постидете се и се посрамете заради пътищата си, доме Израилев!
33 Така говори Господ Иеова: В който ден ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя още да се населят градовете, и ще се съградят запустенията.
34 И запустялата земя ще се обработи, вместо да стои запустяла пред всекиго който минува.
35 И ще говорят: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемския рай; и градовете запустените, и опустелите, и съсипаните укрепиха се, населиха се.
36 И народите които са останали около вас ще познаят че аз Господ съградих съсипаните и насадих опустелите. Аз Господ говорих, и ще извърша.
37 Така говори Господ Иеова: За това още ще бъда потърсен от Израилевия дом да направя за тях, да ги умножа с человеци като стадо.
38 Като свето стадо, като стадото на Ерусалим в праздниците му, така запустените градове ще станат пълни съ стада человечески; и ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48