Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 37 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 Ръка Господня биде върху ми та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави всред поле; и то бе пълно с кости.
2 И направи ме да мина близу тях изоколо; и, ето, бяха твърде много по лицето на полето; и, ето, бяха твърде сухи.
3 И рече ми: Сине человечески, могат ли тези кости да оживеят? И рекох: Господи Иеова, ти знаеш.
4 И рече ми: Пророчествувай над тези кости и речи им: Сухи кости, слушайте словото Господне.
5 Така говори Господ Иеова към тези кости: Ето, аз ще туря у вас дух, и ще оживеете;
6 и ще туря върх вас жили, и ще докарам плът върх вас, и ще ви обкрия с кожа, и ще туря у вас дух, и ще оживеете; и ще познаете че аз съм Господ.
7 И пророчествувах както ми биде заповядано; и когато пророчествувах стана екот, и ето трус, и костите се събираха, кост с костта си.
8 И видях, и, ето, жили и плът порастнаха върх тях, и кожа ги обкри отгоре; дух обаче нямаше в тях.
9 И рече ми: Пророчествувай заради духа: пророчествувай, сине человечески, и кажи на духа: Така говори Господ Иеова: Дойди духу, от четирите ветрища и духни върх тези убитите, и да оживеят.
10 И пророчествувах както ми заповяда; и духът влезе в тях, и оживяха; и стана на нозете си, войска голяма, твърде много.
11 И рече ми: Сине человечески, тези кости са всичкий Израилев дом. Ето, те говорят: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби: ние сме погинали.
12 За то пророчествувай и кажи им: Така говори Господ Иеова: Ето, люде мои, аз отварям гробищата ви, и ще ви изведа из гробищата ви, ще ви заведа в Израилевата земя.
13 И ще познаете че аз съм Господ когато, люде мои, отворя гробищата ви, и ви изведа из гробищата ви.
14 И ще туря духа си въ вас, и ще оживеете, и ще ви поставя в земята ви; и ще познаете че аз Господ говорих и извърших, говори Господ.
15 И слово Господне биде към мене и рече:
16 И ти, сине человечески, вземи си един жезъл та пиши на него за Юда и за Израилевите синове другарите му: вземи и друг жезъл, и пиши на него заради Иосифа, жезъла на Ефрема, и на всичкия Израилев дом другарите му.
17 И събери си ги един с друг в един жезъл; и ще станат един в ръката ти.
18 И когато синовете на твоите люде ти продумат и ти рекат: Не щеш ли да ни обадиш що ти значи това?
19 кажи им: Така говори Господ Иеова: Ето, Аз ще взема жезъла на Иосифа, който е в ръката на Ефрема, и Израилевите племена, другарите му, и ще туря тях с него, с жезъла Юдин, и ще ги направя един жезъл; и ще бъдат един в ръката ми.
20 И жезлите на които си ти писал ще са в ръката ти пред тях.
21 И кажи им: Така говори Господ Иеова: Ето, аз ще взема Израилевите синове изсред народите дето са отишли, и ще ги събера от всякъде, и ще ги доведа в земята им;
22 и ще ги направя един народ в земята върху Израилевите гори; и един цар ще е цар над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, и не ще бъдат вече за напред разделени в две царства.
23 И няма да се осквернят с идолите си, нито с мерзостите си, нито с всичките си престъпления; но ще ги избавя от всичките селения дето съгрешиха, и ще ги очистя; и ще ми бъдат люде, и аз ще им бъда Бог.
24 И Давид рабът ми ще бъде цар над тях; и ще бъде над всички тях един пастир; и ще ходят в съдбите ми, и ще пазят повеленията ми и ще ги извършат.
25 И ще живеят в земята която дадох на раба си Якова, дето живееха бащите ви; и в нея ще живеят, те и чадата им и чадата на чадата им, до века; и Давид рабът ми ще им е княз въ век.
26 И ще направя с тях завет на мир: той ще е завет вечен с тях; и ще ги наместя и ще ги умножа, и ще положа светилището си всред тях въ век.
27 И скинията ми ще бъде всред тях; и ще им съм Бог, и те ще ми са люде.
28 И ще познаят езичниците че аз съм Господ който освещавам Израиля, когато е светилището ми всред тях въ век.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48