Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 37 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 Ръка Господня биде върху ми та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави всред поле; и то бе пълно с кости.
2 И направи ме да мина близу тях изоколо; и, ето, бяха твърде много по лицето на полето; и, ето, бяха твърде сухи.
3 И рече ми: Сине человечески, могат ли тези кости да оживеят? И рекох: Господи Иеова, ти знаеш.
4 И рече ми: Пророчествувай над тези кости и речи им: Сухи кости, слушайте словото Господне.
5 Така говори Господ Иеова към тези кости: Ето, аз ще туря у вас дух, и ще оживеете;
6 и ще туря върх вас жили, и ще докарам плът върх вас, и ще ви обкрия с кожа, и ще туря у вас дух, и ще оживеете; и ще познаете че аз съм Господ.
7 И пророчествувах както ми биде заповядано; и когато пророчествувах стана екот, и ето трус, и костите се събираха, кост с костта си.
8 И видях, и, ето, жили и плът порастнаха върх тях, и кожа ги обкри отгоре; дух обаче нямаше в тях.
9 И рече ми: Пророчествувай заради духа: пророчествувай, сине человечески, и кажи на духа: Така говори Господ Иеова: Дойди духу, от четирите ветрища и духни върх тези убитите, и да оживеят.
10 И пророчествувах както ми заповяда; и духът влезе в тях, и оживяха; и стана на нозете си, войска голяма, твърде много.
11 И рече ми: Сине человечески, тези кости са всичкий Израилев дом. Ето, те говорят: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби: ние сме погинали.
12 За то пророчествувай и кажи им: Така говори Господ Иеова: Ето, люде мои, аз отварям гробищата ви, и ще ви изведа из гробищата ви, ще ви заведа в Израилевата земя.
13 И ще познаете че аз съм Господ когато, люде мои, отворя гробищата ви, и ви изведа из гробищата ви.
14 И ще туря духа си въ вас, и ще оживеете, и ще ви поставя в земята ви; и ще познаете че аз Господ говорих и извърших, говори Господ.
15 И слово Господне биде към мене и рече:
16 И ти, сине человечески, вземи си един жезъл та пиши на него за Юда и за Израилевите синове другарите му: вземи и друг жезъл, и пиши на него заради Иосифа, жезъла на Ефрема, и на всичкия Израилев дом другарите му.
17 И събери си ги един с друг в един жезъл; и ще станат един в ръката ти.
18 И когато синовете на твоите люде ти продумат и ти рекат: Не щеш ли да ни обадиш що ти значи това?
19 кажи им: Така говори Господ Иеова: Ето, Аз ще взема жезъла на Иосифа, който е в ръката на Ефрема, и Израилевите племена, другарите му, и ще туря тях с него, с жезъла Юдин, и ще ги направя един жезъл; и ще бъдат един в ръката ми.
20 И жезлите на които си ти писал ще са в ръката ти пред тях.
21 И кажи им: Така говори Господ Иеова: Ето, аз ще взема Израилевите синове изсред народите дето са отишли, и ще ги събера от всякъде, и ще ги доведа в земята им;
22 и ще ги направя един народ в земята върху Израилевите гори; и един цар ще е цар над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, и не ще бъдат вече за напред разделени в две царства.
23 И няма да се осквернят с идолите си, нито с мерзостите си, нито с всичките си престъпления; но ще ги избавя от всичките селения дето съгрешиха, и ще ги очистя; и ще ми бъдат люде, и аз ще им бъда Бог.
24 И Давид рабът ми ще бъде цар над тях; и ще бъде над всички тях един пастир; и ще ходят в съдбите ми, и ще пазят повеленията ми и ще ги извършат.
25 И ще живеят в земята която дадох на раба си Якова, дето живееха бащите ви; и в нея ще живеят, те и чадата им и чадата на чадата им, до века; и Давид рабът ми ще им е княз въ век.
26 И ще направя с тях завет на мир: той ще е завет вечен с тях; и ще ги наместя и ще ги умножа, и ще положа светилището си всред тях въ век.
27 И скинията ми ще бъде всред тях; и ще им съм Бог, и те ще ми са люде.
28 И ще познаят езичниците че аз съм Господ който освещавам Израиля, когато е светилището ми всред тях въ век.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48