Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 38 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, утвърди лицето си върх Гога, земята на Магога, вожда на Рос, Мосох, и Тувал, и проречи против него
3 и речи: Така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против тебе, Гоге, вожде на Рос, Мосох, и Тувал;
4 и ще те върна, и ще туря кука в челюстите ти, и ще те извадя, и всичката ти сила, коне и конници, всички тези съвършено оръжени, голямо събрание с щитове и щитчета, всички тези които употребяват ножове -
5 Перси, Етиопци, и Ливийци с тях - всички тези с щитове и шлемове,
6 Гомера и всичките му пълкове, дома на Тогарма, от последните страни на север и всичките му пълкове и много народи с тебе.
7 Приготви се, и приготви себе си, ти и всичкото ти събрание което е събрано в тебе, и бъди им страж.
8 След много дни ще стане изброяване в тебе: в последните години ще дойдеш върх земя която се е освободила от ножа и се е събрала от много народи, върху горите на Израил които станаха пусти за всегда; но той биде пренесен изсред народите, и ще се населят всичките в безопасност.
9 И ще възлезеш и ще дойдеш като вихрушка: ще бъдеш като облак за да покриеш земята, ти, и всичките твои пълкове, и много люде с тебе.
10 Така говори Господ Иеова: И в онзи ден ще възлязат мисли на сърдцето ти, и ще съвещаваш съвети лукави,
11 и ще речеш: Ще възляза в земя на села неоградени: ще дойда при онези които почиват и живеят в безопасност, при всички които живеят в места неоградени и нямат вереи и врата,
12 за да обереш обир, и изкориствуваш корист, за да възвърнеш ръката си върх запустения населени, и върх люде събрани от народите, които са придобили скотове и имот, които живеят по високите страни на земята.
13 Шева, и Дедан, и търговците на Тарсис с всичките му млади лъвове ще ти рекат: Дошел си обир ли да обереш? Събрал си множеството си корист ли да користвуваш? Сребро и злато ли да грабнеш, скотове и имот ли да вземеш, обир ли голям да направиш?
14 За то, сине человечески, проречи и кажи Гогу: Така говори Господ Иеова: В онзи ден, когато людете ми Израил ще живеят в безопасност, ти не ще ли да знаеш?
15 И ще дойдеш от мястото си, от последните страни на север, ти и много народи с тебе, всички всадници на коне, голямо множество, и много сила;
16 и ще възлезеш против людете ми Израиля като облак за да покриеш земята то ще бъде в последните дни; и ще те докарам против земята си, за да ме познаят народите когато се осветя в тебе, Гоге, пред очите им.
17 Така говори Господ Иеова: Ти ли си онзи заради когото говорих в древните дни чрез рабите си пророците Израилеви, които пророчествуваха в онези дни през много години че щях да те докарам против тях?
18 Но в онзи ден, в деня в който Гог дойде против Израилевата земя, гневът ми ще възлезе по лицето ми, говори Господ Иеова.
19 Защото в ревността си, в огъня на гнева си, говорих: Непременно в онзи ден ще бъде треперане голямо в земята Израилева,
20 и рибите морски, и птиците небесни, и зверовете на полето, и всичките пълзещи които пълзят по земята, и всичките человеци които са по лицето на земята, ще се разтреперят от присътствието ми; и горите ще се низринат, и стръмнините ще паднат, и всяка стена ще падне на земята.
21 И ще призова против него нож по всичките си гори, говори Господ Иеова: ножът на всекиго человека ще е против брата му.
22 И ще дойда в съдба против него с мор и с кръв; и ще одъждя върх него, и върх пълковете му, и върх многото народи, които са с него дъжд на потоп, и камене на градушка, огън и жупел.
23 И ще се възвелича и осветя, и ще стана познат пред очите на много народи; и ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48