Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 38 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и рече:
2 Сине человечески, утвърди лицето си върх Гога, земята на Магога, вожда на Рос, Мосох, и Тувал, и проречи против него
3 и речи: Така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против тебе, Гоге, вожде на Рос, Мосох, и Тувал;
4 и ще те върна, и ще туря кука в челюстите ти, и ще те извадя, и всичката ти сила, коне и конници, всички тези съвършено оръжени, голямо събрание с щитове и щитчета, всички тези които употребяват ножове -
5 Перси, Етиопци, и Ливийци с тях - всички тези с щитове и шлемове,
6 Гомера и всичките му пълкове, дома на Тогарма, от последните страни на север и всичките му пълкове и много народи с тебе.
7 Приготви се, и приготви себе си, ти и всичкото ти събрание което е събрано в тебе, и бъди им страж.
8 След много дни ще стане изброяване в тебе: в последните години ще дойдеш върх земя която се е освободила от ножа и се е събрала от много народи, върху горите на Израил които станаха пусти за всегда; но той биде пренесен изсред народите, и ще се населят всичките в безопасност.
9 И ще възлезеш и ще дойдеш като вихрушка: ще бъдеш като облак за да покриеш земята, ти, и всичките твои пълкове, и много люде с тебе.
10 Така говори Господ Иеова: И в онзи ден ще възлязат мисли на сърдцето ти, и ще съвещаваш съвети лукави,
11 и ще речеш: Ще възляза в земя на села неоградени: ще дойда при онези които почиват и живеят в безопасност, при всички които живеят в места неоградени и нямат вереи и врата,
12 за да обереш обир, и изкориствуваш корист, за да възвърнеш ръката си върх запустения населени, и върх люде събрани от народите, които са придобили скотове и имот, които живеят по високите страни на земята.
13 Шева, и Дедан, и търговците на Тарсис с всичките му млади лъвове ще ти рекат: Дошел си обир ли да обереш? Събрал си множеството си корист ли да користвуваш? Сребро и злато ли да грабнеш, скотове и имот ли да вземеш, обир ли голям да направиш?
14 За то, сине человечески, проречи и кажи Гогу: Така говори Господ Иеова: В онзи ден, когато людете ми Израил ще живеят в безопасност, ти не ще ли да знаеш?
15 И ще дойдеш от мястото си, от последните страни на север, ти и много народи с тебе, всички всадници на коне, голямо множество, и много сила;
16 и ще възлезеш против людете ми Израиля като облак за да покриеш земята то ще бъде в последните дни; и ще те докарам против земята си, за да ме познаят народите когато се осветя в тебе, Гоге, пред очите им.
17 Така говори Господ Иеова: Ти ли си онзи заради когото говорих в древните дни чрез рабите си пророците Израилеви, които пророчествуваха в онези дни през много години че щях да те докарам против тях?
18 Но в онзи ден, в деня в който Гог дойде против Израилевата земя, гневът ми ще възлезе по лицето ми, говори Господ Иеова.
19 Защото в ревността си, в огъня на гнева си, говорих: Непременно в онзи ден ще бъде треперане голямо в земята Израилева,
20 и рибите морски, и птиците небесни, и зверовете на полето, и всичките пълзещи които пълзят по земята, и всичките человеци които са по лицето на земята, ще се разтреперят от присътствието ми; и горите ще се низринат, и стръмнините ще паднат, и всяка стена ще падне на земята.
21 И ще призова против него нож по всичките си гори, говори Господ Иеова: ножът на всекиго человека ще е против брата му.
22 И ще дойда в съдба против него с мор и с кръв; и ще одъждя върх него, и върх пълковете му, и върх многото народи, които са с него дъжд на потоп, и камене на градушка, огън и жупел.
23 И ще се възвелича и осветя, и ще стана познат пред очите на много народи; и ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48