Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 39 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти, сине человечески, проречи против Гога и речи: Така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против тебе, Гоге, вожде на Рос, Мосох, и Тувал;
2 и ще те върна и водя, и ще те възведа от последните на север, и ще те докарам върху Израилевите гори;
3 и ще ударя лъка ти от лявата ти ръка, и ще направя стрелите ти да паднат от дясната ти ръка.
4 Ще паднеш върху Израилевите гори, ти, и всичките ти пълкове, и народите които са с тебе: ще те предам на ператите птици от всякакъв вид, и на зверовете на полето, за изяждане.
5 ще паднеш на лицето на полето; защото аз рекох, говори Господ Иеова.
6 И ще проводя огън върх Магога и между онези които живеят в островите в безопасност; и ще познаят че аз съм Господ.
7 И ще направя светото си име познато всред людете си Израиля, и не ще оставя да омърсят вече светото ми име; и ще познаят народите че аз съм Господ, Светий в Израил.
8 Ето, иде, и ще стане, говори Господ Иеова; той е денят за който говорих.
9 И онези които обитават в градовете Израилеви ще излязат, и ще турят в огън та ще изгорят оръжията, и щитовете и щитчетата, лъковете и стрелите, и сулиците и копията; ще кладат с тях огън седем години.
10 И няма да вземат дърва от полето, нито ще отсекат от дъбравите; защото ще кладат огън от оръжията; и ще оберат онези които са ги обрали, и ще оголят онези които са ги оголили, говори Господ Иеова.
11 И в онзи ден ще дам Гогу място за погребване там в Израил, дола на преходещите към изток на морето; и то ще затваря пътя на преходещите; и там ще заровят Гога и всичкото му множество; и ще наименуват Дола на Амон-гога.
12 И домът Израилев ще ги рови седем месеци за да очистят земята.
13 И всичките люде на Израилевата земя ще ги ровят; и ще им бъде именит денят в който ще се прославя, говори Господ Иеова.
14 И ще определят мъже, които, като обхождат непрестанно земята, с помощта на преходещите ще заравят останалите по лицето на земята за да я очистят: подир свършъка на седемте месеци ще направят предирване.
15 И от преходещите които прехождат земята, когато види някой кост человеческа тогава ще възправя знак при нея доде погребателите я заровят в дола на Амон-гога.
16 А името и на града ще бъде Амона. Така ще очистят земята.
17 А ти, сине человечески, така говори Господ Иеова: Кажи на птиците от всякакъв вид, и на зверовете на полето: Съберете се та елате: съвъкупете се от всякъде на жъртвата ми която аз жъртвувам заради вас, жъртва голяма върху Израилевите гори, за да ядете плът и да пиете кръв.
18 Ще ядете плътта на юнаците, и ще пиете кръвта на князовете земни, на овни, на агнета, и на ярци, и на телци, на всичките хранени Васански;
19 и ще ядете тлъстина до насищане, и ще пиете кръв до опиване, от жъртвата ми която пожрех заради вас;
20 и ще се наситите на трапезата ми с коне и всадници, с юнаци, и с всякакъв ратник мъж, говори Господ Иеова.
21 И ще туря славата си между народите, и всичките народи ще видят съдбата ми която извърших, и ръката ми която турих върх тях.
22 И ще познае Израилевий дом че аз съм Господ техен Бог от този ден и после.
23 И народите ще познаят че домът Израилевът биде пленен заради беззаконието си. Понеже станаха непокорни мене, за то скрих лицето си от тях и ги предадох в ръката на враговете им; и паднаха всички чрез нож.
24 Според нечистотата им и според престъпленията им сторих им, и скрих от тях лицето си.
25 За то така говори Господ Иеова: Сега ще върна Якововия плен, и ще помилвам всичкия Израилев дом, и ще бъда ревнив за светото си име.
26 и ще носят срама си и всичките си престъпления чрез които станаха непокорни мене, когато живеят в безопасност в земята си, и няма кой да ги плаши.
27 Когато ги доведа пак от народите, и ги събера от местата на враговете им, тогаз ще се осветя в тях пред очите на много народи;
28 и ще познаят че аз съм Господ техний Бог когато, като ги направя да бъдат закарани в плен между народите, ги събера в земята им, и не оставя вече от тях остатък там.
29 И не ща да скрия вече лицето си от тях; защото излях Духа си върху Израилевия дом, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48