Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 39 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти, сине человечески, проречи против Гога и речи: Така говори Господ Иеова: Ето, аз съм против тебе, Гоге, вожде на Рос, Мосох, и Тувал;
2 и ще те върна и водя, и ще те възведа от последните на север, и ще те докарам върху Израилевите гори;
3 и ще ударя лъка ти от лявата ти ръка, и ще направя стрелите ти да паднат от дясната ти ръка.
4 Ще паднеш върху Израилевите гори, ти, и всичките ти пълкове, и народите които са с тебе: ще те предам на ператите птици от всякакъв вид, и на зверовете на полето, за изяждане.
5 ще паднеш на лицето на полето; защото аз рекох, говори Господ Иеова.
6 И ще проводя огън върх Магога и между онези които живеят в островите в безопасност; и ще познаят че аз съм Господ.
7 И ще направя светото си име познато всред людете си Израиля, и не ще оставя да омърсят вече светото ми име; и ще познаят народите че аз съм Господ, Светий в Израил.
8 Ето, иде, и ще стане, говори Господ Иеова; той е денят за който говорих.
9 И онези които обитават в градовете Израилеви ще излязат, и ще турят в огън та ще изгорят оръжията, и щитовете и щитчетата, лъковете и стрелите, и сулиците и копията; ще кладат с тях огън седем години.
10 И няма да вземат дърва от полето, нито ще отсекат от дъбравите; защото ще кладат огън от оръжията; и ще оберат онези които са ги обрали, и ще оголят онези които са ги оголили, говори Господ Иеова.
11 И в онзи ден ще дам Гогу място за погребване там в Израил, дола на преходещите към изток на морето; и то ще затваря пътя на преходещите; и там ще заровят Гога и всичкото му множество; и ще наименуват Дола на Амон-гога.
12 И домът Израилев ще ги рови седем месеци за да очистят земята.
13 И всичките люде на Израилевата земя ще ги ровят; и ще им бъде именит денят в който ще се прославя, говори Господ Иеова.
14 И ще определят мъже, които, като обхождат непрестанно земята, с помощта на преходещите ще заравят останалите по лицето на земята за да я очистят: подир свършъка на седемте месеци ще направят предирване.
15 И от преходещите които прехождат земята, когато види някой кост человеческа тогава ще възправя знак при нея доде погребателите я заровят в дола на Амон-гога.
16 А името и на града ще бъде Амона. Така ще очистят земята.
17 А ти, сине человечески, така говори Господ Иеова: Кажи на птиците от всякакъв вид, и на зверовете на полето: Съберете се та елате: съвъкупете се от всякъде на жъртвата ми която аз жъртвувам заради вас, жъртва голяма върху Израилевите гори, за да ядете плът и да пиете кръв.
18 Ще ядете плътта на юнаците, и ще пиете кръвта на князовете земни, на овни, на агнета, и на ярци, и на телци, на всичките хранени Васански;
19 и ще ядете тлъстина до насищане, и ще пиете кръв до опиване, от жъртвата ми която пожрех заради вас;
20 и ще се наситите на трапезата ми с коне и всадници, с юнаци, и с всякакъв ратник мъж, говори Господ Иеова.
21 И ще туря славата си между народите, и всичките народи ще видят съдбата ми която извърших, и ръката ми която турих върх тях.
22 И ще познае Израилевий дом че аз съм Господ техен Бог от този ден и после.
23 И народите ще познаят че домът Израилевът биде пленен заради беззаконието си. Понеже станаха непокорни мене, за то скрих лицето си от тях и ги предадох в ръката на враговете им; и паднаха всички чрез нож.
24 Според нечистотата им и според престъпленията им сторих им, и скрих от тях лицето си.
25 За то така говори Господ Иеова: Сега ще върна Якововия плен, и ще помилвам всичкия Израилев дом, и ще бъда ревнив за светото си име.
26 и ще носят срама си и всичките си престъпления чрез които станаха непокорни мене, когато живеят в безопасност в земята си, и няма кой да ги плаши.
27 Когато ги доведа пак от народите, и ги събера от местата на враговете им, тогаз ще се осветя в тях пред очите на много народи;
28 и ще познаят че аз съм Господ техний Бог когато, като ги направя да бъдат закарани в плен между народите, ги събера в земята им, и не оставя вече от тях остатък там.
29 И не ща да скрия вече лицето си от тях; защото излях Духа си върху Израилевия дом, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48