Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти, сине человечески, вземи си тухла, и тури я пред себе си, и напиши на нея град Ерусалим.
2 И постави обсада против него, и съгради бойници против него, и въздигни окопи против него, тури още стан против него, и постави овни наоколо против него.
3 И вземи желязна плоча, и тури я като желязна стена между тебе и града, и утвърди лицето си против него; и ще бъде обсаден, и ще туриш обсада против него. То ще е знак на Израилевия дом.
4 И ти легни на лявата си страна, и тури беззаконието на Израилевия дом върх нея: според числото на дните в които ще лежиш на нея ще носиш беззаконието им.
5 Защото аз на тебе турих годините на беззаконието им според числото на дните, триста и деветдесет дни; и ще носиш беззаконието на Израилевия дом.
6 И като свършиш тях, легни пак на дясната си страна, и ще носиш беззаконието на Юдиния дом четиридесет дни: всеки един ден ти определих вместо една година.
7 И ще утвърдиш лицето си към обсадата на Ерусалим, и мишцата ти ще бъде гола, и ще пророчествуваш против него.
8 И, ето, ще туря на тебе узи; и няма да се обърнеш от едната си страна на другата доде не свършиш дните на обсадата си.
9 И ти си вземи пшеница, и ечимик, и боб, и леща, и просо, и бяло жито, и тури ги в един съсъд, и направи си от тях хлябове: според числото на дните в които ще лежиш на страната си, триста и деветдесет дни ще ядеш от тях.
10 И яденето ти което ще ядеш от тях, ще бъде с теглилка, двадесет сикли на ден: от време на време ще ядеш от тях.
11 И вода с мярка ще пиеш, шестата част на един ин: от време на време ще пиеш.
12 И ще ги ядеш като ечимени потребници, и ще ги печеш с лайно що изхожда из человек, пред очите им.
13 И рече Господ: Така ще ядат Израилевите синове хляба си омърсен между езичниците, дето ще ги разпръсна.
14 А аз рекох: Ах! Господи Иеова! ето душата ми не се е омърсила; понеже от младостта си до нине не съм ял мъртвечина, или зверояденина, нито е влезло някога в устата ми мръсно месо.
15 И рече ми: Виж, дадох ти говеждо лайно вместо человеческо лайно; и с него ще опечеш хляба си.
16 И рече ми: Сине человечески, ето аз ще съкруша подкреплението от хлеба в Ерусалим; и ще ядат хлеб с теглилка и с тъга, и ще пият вода с мерка и съ смайване,
17 за да станат оскъдни от хляб и вода; и ще се гледат един с други смаяни, и ще се изнурят в беззаконието си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48