Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти, сине человечески, вземи си тухла, и тури я пред себе си, и напиши на нея град Ерусалим.
2 И постави обсада против него, и съгради бойници против него, и въздигни окопи против него, тури още стан против него, и постави овни наоколо против него.
3 И вземи желязна плоча, и тури я като желязна стена между тебе и града, и утвърди лицето си против него; и ще бъде обсаден, и ще туриш обсада против него. То ще е знак на Израилевия дом.
4 И ти легни на лявата си страна, и тури беззаконието на Израилевия дом върх нея: според числото на дните в които ще лежиш на нея ще носиш беззаконието им.
5 Защото аз на тебе турих годините на беззаконието им според числото на дните, триста и деветдесет дни; и ще носиш беззаконието на Израилевия дом.
6 И като свършиш тях, легни пак на дясната си страна, и ще носиш беззаконието на Юдиния дом четиридесет дни: всеки един ден ти определих вместо една година.
7 И ще утвърдиш лицето си към обсадата на Ерусалим, и мишцата ти ще бъде гола, и ще пророчествуваш против него.
8 И, ето, ще туря на тебе узи; и няма да се обърнеш от едната си страна на другата доде не свършиш дните на обсадата си.
9 И ти си вземи пшеница, и ечимик, и боб, и леща, и просо, и бяло жито, и тури ги в един съсъд, и направи си от тях хлябове: според числото на дните в които ще лежиш на страната си, триста и деветдесет дни ще ядеш от тях.
10 И яденето ти което ще ядеш от тях, ще бъде с теглилка, двадесет сикли на ден: от време на време ще ядеш от тях.
11 И вода с мярка ще пиеш, шестата част на един ин: от време на време ще пиеш.
12 И ще ги ядеш като ечимени потребници, и ще ги печеш с лайно що изхожда из человек, пред очите им.
13 И рече Господ: Така ще ядат Израилевите синове хляба си омърсен между езичниците, дето ще ги разпръсна.
14 А аз рекох: Ах! Господи Иеова! ето душата ми не се е омърсила; понеже от младостта си до нине не съм ял мъртвечина, или зверояденина, нито е влезло някога в устата ми мръсно месо.
15 И рече ми: Виж, дадох ти говеждо лайно вместо человеческо лайно; и с него ще опечеш хляба си.
16 И рече ми: Сине человечески, ето аз ще съкруша подкреплението от хлеба в Ерусалим; и ще ядат хлеб с теглилка и с тъга, и ще пият вода с мерка и съ смайване,
17 за да станат оскъдни от хляб и вода; и ще се гледат един с други смаяни, и ще се изнурят в беззаконието си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48