Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 41 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 После ме заведе в храма и премери околодверията, шест лакти ширината отсам и шест лакти ширината оттам, ширината на скинията.
2 И ширината на вратата бе десет лакти; и страните на вратата пет лакти отсам и пет лакти оттам; и премери дължината му, четиридесет лакти, и ширината двадесет лакти.
3 И влезе по-вътре и премери околодверието на вратата, два лакта, и вратата шест лакти, и ширината на вратата седем лакти.
4 После премери дължината на тази част от храма, двадесет лакти, и ширината двадесет лакти, според ширината на храма; и рече ми: Това е най-светото място.
5 И премери стената на дома, шест лакти, и ширината на бочните стаи четири лакти, около дома от всякъде.
6 И бочни стаи имаше по три, стая върху стая, и тридесет на ред; и влизаха в стената на храма, съградена околовърз заради бочните стаи, да се държат твърдо без да се набиват в стената на дома.
7 И зданието се разширяваше; и имаше лествица вита която възлизаше в бочните стаи, защото витата лествица на дома възлизаше нагоре околовърз на дома; за то зданието ставаше по-широко нагоре; и така възлязваха от най-долния строп до най-горния през средния.
8 И видях височината на дома околовърз: основанията на бочните стаи бяха една цяла тръст шест лакти големи.
9 Ширината на стената, за извън бочните стаи, бе пет лакти; и оставеното праздно бе мястото на бочните стаи извътре.
10 И между стаите имаше разстояние дванадесет лакти околовърз, около дома.
11 И вратата на бочните стаи бяха към оставената страна, едни врата към север, и едни врата към юг; и ширината на оставеното място бе пет лакти околовърз.
12 А зданието което бе в лицето на отделената страна, към западната страна, бе седемдесет лакти на шир; и стената на зданието, пет лакти в дебелина околовърз; а дължината му деветдесет лакти.
13 И премери дома, сто лакти на длъж; и отделената страна, и зданието, и стените му, сто лакти на длъж.
14 И ширината на лицето на дома и на отделената страна към изток, сто лакти.
15 И премери дължината на зданието което бе в лицето на отделената страна зад нея, и притворите му отсам и оттам, сто лакти, и вътрешния храм, и притворите на двора,
16 праговете, и затворените прозорци, и притворите наоколо в трите им стропа, срещу прага, постлани с дърво околовърз от земята до прозорците, (и прозорците бяха покрити),
17 до над вратата, и до вътрешния дом, и извън, и през всичката стена околовърз извътре и извън; според мерките.
18 И то бе изработено с херувими и с финици, така щото беше финик между херувим и херувим: всеки херувим имаше две лица;
19 и лице человеческо към финика отсам, и лице лъвово към финика оттам: така бе изработено през всичкия дом околовърз.
20 От пода до над вратата бяха изработени херувими и финици, и в стената на храма.
21 Дверостълпите на храма бяха четвероъгълни, и лицето на светилището: видът на единия като вида на другия.
22 Дървеният олтар бе три лакти въ височина, дължината му два лакта; и ъгловете му и дължината му и стените му бяха от дърво; и ми рече: Това е трапезата пред Господа.
23 И храмът и светилището имаха две полудверия.
24 И полудверията имаха две крила, две обращаеми крила, две в едното полудверие, и две крила в другото.
25 И по тях, по полудверията на храма, бяха работени херувими и финици; както бяха работени по стените; и имаше дървени стъпала по лицето на притвора извън.
26 И имаше прозорци затворени и финици отсам и оттам от страните на притвора, и по бочните стаи на дома, и по стъпалата.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48