Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 42 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И изведе ме въ външния двор при пътя който към север; и заведе ме в стаята която бе срещу отделената страна, и срещу зданието към север.
2 В лицето на дължината, която бе сто лакти, беше северната двер, а ширината петдесет лакти.
3 Срещу двадесетте лакти които бяха заради вътрешния двор, и срещу помостта който бе заради външни двор, имаше притвор срещу притвор трикровен.
4 И в лице на стаите имаше преход десет лакти на шир към вътре, и път един лакът; и вратата им бяха към север.
5 А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже притворите пресичаха от долните и средните кровове на зданието.
6 Защото те бяха трикровни, но нямаха стълпове като стълповете на дворовете; за то зданието се стесняваше повече нежели най-долното и средното от земята.
7 И стената която бе извън срещу стаите, към външния двор в лице на стаите, имаше дължина петдесет лакти.
8 Защото дължината на стаите които бяха у външния двор бе петдесет лакти; и, ето, в лице на храма бяха сто лакти.
9 А отдолу на тези стаи беше входът от изток като отхожда някой към тях от външния двор.
10 Стаите бяха в дебелината на стената на двора към изток, в лице на отделената страна, и в лице на зданието.
11 И пътят, който бе в лице на тях беше според вида на стаите които бяха към север: имаха равна дължина и равна ширина с тях; и всичките им изходи бяха според техните кроежи и според вратата им.
12 И според дверите на стаите които бяха към юг имаше двер на челото на пътя, на пътя право срещу стената към изток като влиза някой към тях.
13 И рече ми: Северните стаи и южните стаи които са в лице на отделената страна, те са свети стаи, дето свещениците които се приближават при Господа ще ядат пресветите неща: там ще турят пресветите неща, и хлебното приношение, и приношението за грях, и приношението за престъпление; защото мястото е свето.
14 Когато свещениците влизат там не ще излизат от светото място у външния двор, но там ще турят дрехите си, с които служат, защото са свети; и ще обличат други дрехи, и тогаз ще се приближават при какво-годе на людете.
15 И като свърши мерките на дома извътре, изведе ме към вратата които гледат към изток, и го премери околовърз.
16 Премери източната страна с тръстната мярка, петстотин тръсти, с тръстната мярка наоколо.
17 Премери северната страна, петстотин тръсти, с тръстната мярка наоколо.
18 Премери южната страна, петстотин тръст, с тръстната мярка.
19 Обърна се после към западната страна и премери петстотин тръсти, с тръстната мярка.
20 Премери го в четирите страни: имаше стена околовърз, петстотин тръсти дължината, и петстотин ширината, за да прави отделение между светото и несветото място.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48