Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 42 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И изведе ме въ външния двор при пътя който към север; и заведе ме в стаята която бе срещу отделената страна, и срещу зданието към север.
2 В лицето на дължината, която бе сто лакти, беше северната двер, а ширината петдесет лакти.
3 Срещу двадесетте лакти които бяха заради вътрешния двор, и срещу помостта който бе заради външни двор, имаше притвор срещу притвор трикровен.
4 И в лице на стаите имаше преход десет лакти на шир към вътре, и път един лакът; и вратата им бяха към север.
5 А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже притворите пресичаха от долните и средните кровове на зданието.
6 Защото те бяха трикровни, но нямаха стълпове като стълповете на дворовете; за то зданието се стесняваше повече нежели най-долното и средното от земята.
7 И стената която бе извън срещу стаите, към външния двор в лице на стаите, имаше дължина петдесет лакти.
8 Защото дължината на стаите които бяха у външния двор бе петдесет лакти; и, ето, в лице на храма бяха сто лакти.
9 А отдолу на тези стаи беше входът от изток като отхожда някой към тях от външния двор.
10 Стаите бяха в дебелината на стената на двора към изток, в лице на отделената страна, и в лице на зданието.
11 И пътят, който бе в лице на тях беше според вида на стаите които бяха към север: имаха равна дължина и равна ширина с тях; и всичките им изходи бяха според техните кроежи и според вратата им.
12 И според дверите на стаите които бяха към юг имаше двер на челото на пътя, на пътя право срещу стената към изток като влиза някой към тях.
13 И рече ми: Северните стаи и южните стаи които са в лице на отделената страна, те са свети стаи, дето свещениците които се приближават при Господа ще ядат пресветите неща: там ще турят пресветите неща, и хлебното приношение, и приношението за грях, и приношението за престъпление; защото мястото е свето.
14 Когато свещениците влизат там не ще излизат от светото място у външния двор, но там ще турят дрехите си, с които служат, защото са свети; и ще обличат други дрехи, и тогаз ще се приближават при какво-годе на людете.
15 И като свърши мерките на дома извътре, изведе ме към вратата които гледат към изток, и го премери околовърз.
16 Премери източната страна с тръстната мярка, петстотин тръсти, с тръстната мярка наоколо.
17 Премери северната страна, петстотин тръсти, с тръстната мярка наоколо.
18 Премери южната страна, петстотин тръст, с тръстната мярка.
19 Обърна се после към западната страна и премери петстотин тръсти, с тръстната мярка.
20 Премери го в четирите страни: имаше стена околовърз, петстотин тръсти дължината, и петстотин ширината, за да прави отделение между светото и несветото място.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48