Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 43 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И заведе ме при вратата, вратата които гледат към изток.
2 И, ето, славата на Бога Израилева идеше от източния път; и гласът му като глас на много води; и земята сияеше от славата му.
3 И видението което видях бе според видението което видях когато дойдох да разваля града; и виденията бяха според видението което видях при реката Ховар; и паднах на лицето си.
4 И славата Господня влезе в дома през пътя на вратата които гледат към изток.
5 И дигна ме духът та ме заведе у вътрешния двор; и, ето, домът бе пълен с слава Господня.
6 И чух глас на едного който ми говореше из дома; и человек стоеше при мене
7 и ми рече: Сине человечески, мястото на престола ми, и мястото на стъпките на нозете ми, дето ще обитавам всред Израилевите синове въ век, и светото ми име, да го не омърси вече домът Израилев, нито те нито царете им, с блудовете си, нито с труповете на царете си, и на високите си места.
8 Като туряха прага си при прага ми, и дверостълпите си при дверостълпите ми, щото не бе освен стената между мене и тях, така мръсяха светото ми име с мерзостите си които струваха за то ги изтребих в яростта си.
9 Сега да отдалечат от мене блудовете си и труповете на царете си и ще обитавам всред тях въ век.
10 Ти, сине человечески, покажи този дом на Израилевия дом, за да се засрамят заради престъпленията си; и да премерят плана.
11 И ако се засрамят за всичко което са сторили, покажи им начертанието на дома, и разпореждането му, и изходите му, и входовете му, и всичките му начертания, и всичките му правила, [и всичките му начертания,] и всичките му закони, и опиши го пред тях, за да упазят всичкото му начертание и всичките му правила, и да ги извършат.
12 Този е законът на дома: На върха на гората всичкий му предел околовърз ще е пресвет: ето, този е законът на дома.
13 И тези са мерките на олтаря в лакти: Лакът един общ лакът и длан: хралупостта му ще е един лакът; и ширината един лакът; а стрехата му в устията му наоколо една педа; и то ще е основанието на олтаря.
14 А от хралупостта която е към земята до долната вежда ще е два лакта, и ширината един лакът; и от по-малката вежда до по-голямата вежда четири лакти, и ширината един лакът.
15 И жъртвеникът ще е четири лакти висок; а от жъртвеника и нагоре ще има четири рога.
16 И жъртвеникът ще е дванадесет лакти на длъж и дванадесет на шир, четвероъгълен към четирите си страни.
17 И веждата ще е четиринадесет лакти на длъж и четиринадесет на шир към четирите си страни; и стрехата около нея половин лакът; и хралупостта й наоколо един лакът: стъпалата й ще гледат към изток.
18 И рече ми: Сине человечески, така говори Господ Иеова: Тези са правилата на олтаря в който ден го направят за да приносят върху него всесъжения и да ръсят върху него кръв.
19 И ще дадеш на свещениците Левитите които са от семето Садоково, които се приближават при мене за да ми служат, говори Господ Иеова, юнец от говедата в приношение за грях.
20 И ще вземеш от кръвта му, и ще туриш върху четирите му рога, и върху четирите ъгла на веждата, и върху стрехата наоколо; и ще го очистиш, и ще направиш умилостивение за него.
21 И ще вземеш юнеца който е в приношение за грях, и ще го изгорят в определеното място на дома, вън от светилището.
22 И въ втория ден ще принесеш ярец от козите непорочен в приношение за грях; и ще очистят олтаря както очистиха с юнеца.
23 Като свършиш чистенето му ще принесеш юнец от говедата непорочен, и овен от стадото непорочен.
24 И ще ги принесеш пред Господа; и свещениците ще хвърлят сол върху тях, и ще ги принесат всесъжение Господу.
25 Седем дни ще принасяш всеки ден ярец в приношение за грях; и ще приносят юнец от говедата и овен от стадото, непорочни.
26 Седем дни ще правят умилостивение за олтаря и ще го чистят; и ще го осветят.
27 И като се изпълнят дните, от осмия ден и после ще принасят свещениците всесъженията ви на олтаря, и примирителните ви приношения; и аз ще ви приема, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48