Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 44 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И върна ме към пътя на външните врата на светилището, които гледат към изток; и те бяха затворени.
2 И рече ми Господ: Тези врата ще са затворени, няма да се отворят, и человек няма да влезе през тях; защото Господ Бог Израилев влезе през тях; за то ще са затворени.
3 Те ще са за княза: князът, той ще седне на тях за да яде хляб пред Господа: ще влезе през пътя на притвора на тези врата, и през истия път ще излезе.
4 И заведе ме на пътя на северните врата срещу дома; и видях, и, ето, домът Господен бе пълен съ слава Господня; и паднах на лицето си.
5 И рече ми Господ: Сине человечески, внимавай в сърдцето си, и виж с очите си, и чуй с ушите си всичко което ти казвам за всичките правила на дома Господен, и заради всичките му закони; и прегледай добре входа на дома, с всичките изходи на светилището.
6 И ще кажеш на непокорливите, сиреч, на Израилевия дом: Така говори Господ Иеова; Доме Израилев, доста ви са всичките ви мерзости,
7 дето въведохте другородци, необрязани в сърдце и необрязани в плът, да са в светилището ми да го мръсят, дома ми, когато приносяте хляба ми, тлъстината и кръвта, като престъпят те завета ми с всичките ваши мерзости.
8 И не упазихте вие стражата на светите ми неща, но поставихте за себе си стражари на стражата ми над светилището ми.
9 Така говори Господ Иеова: Никой другородец необрязан в сърдце и необрязан в плът да не влиза в светилището ми, от всичките другородци които са между Израилевите синове.
10 Но и Левитите които отстъпиха от мене в заблуждението на Израиля, който заблуди от мене вслед идолите си, ще носят беззаконието си.
11 И те ще са служители в светилището ми, да настояват върху вратата на дома и да служат на дома: те ще колят на людете всесъженията и жъртвите, и те ще стоят пред тях за да им слугуват.
12 Защото им слугуваха пред идолите им, и те бяха препъване за беззаконие в дома Израилев; за то аз подигнах ръката си против тях, говори Господ Иеова, и ще носят беззаконието си.
13 И да не приближават при мене за да ми свещенствуват, и да не приближават при нищо от светите ми неща, нито при пресветите; но ще носят срама си и мерзостите си, които направиха.
14 И ще ги поставя стражари на стражата на дома за всичкото му слугуване и за всичко което ще се върши в него.
15 А свещениците Левити, Садоковите синове, които пазеха стражата на светилището ми когато Израилевите синове заблуждаваха от мене, те ще приближават при мене за да ми служат, и ще стоят пред мене за да ми приносят тлъстината и кръвта, говори Господ Иеова:
16 те ще влизат в светилището ми, и те ще приближат при трапезата ми за да ми служат, и ще пазят стражата ми.
17 И когато влазят въ вратата на вътрешния двор ще обличат ленени дрехи; и да няма вълна на тях като служат въ вратата на вътрешния двор и вътре.
18 Ще имат гъжви ленени на главите си, и ще имат ленени гащи на чреслата си: няма да опасват нищо което докарва пот.
19 И когато излизат въ външния двор към людете ще събличат дрехите си с които служеха, и ще ги полагат в светите стаи, и ще обличат други дрехи; и няма да освещават людете с дрехите си.
20 И няма да бръснат главите си, и няма да оставят космите си да растат, но ще стрижат главите си.
21 И вино няма да пие никой свещеник когато влиза въ вътрешния двор.
22 И вдовица или напусната не ще си вземат за жена; но ще вземат девица от семето на Израилевия дом, или вдовица вдовствуваща от свещеник.
23 И ще учат людете ми на разликата между свето нещо и несвето, и ще ги правят да разпознават между нечисто и чисто.
24 И в препиранията те ще стоят за да съдят: според съдбите ми ще ги съдят; и ще пазят законите ми и повеленията ми въ всичките ми праздници; и ще освещават съботите ми.
25 И няма да влизат при мъртъв человек за да се осквернят: само за баща, или за майка, или за син, или за дъщеря, за брат, или за сестра не оженена, заради тях да се оскверняват.
26 А като се очисти оскверненият ще му броят седем дни.
27 И в деня в който влазя в светилището, въ вътрешния двор, за да служи в светилището, ще принося приношението си за грях, говори Господ Иеова.
28 И то ще им е за наследие: аз съм наследието им; и няма да им давате стяжание в Израил: аз съм стяжанието им.
29 Ще ядат хлебното приношение, приношението за грях и приношението за престъпление; и всяко посвещение в Израил ще е тяхно.
30 И начатките на всичките първи рожби от всичко, и всяко приношение от всичко, от всякакъв вид на вашите приношения, ще бъдат на свещениците; и начатките на тестото си ще давате на свещеника, за да почива благословение въ домовете ви.
31 Свещениците няма да ядат никаква мърша или разкъсано от звяр, било птица било скот.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48