Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 47 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И върна ме при вратата на дома; и, ето, вода извираше изпод прага на дома към изток; защото лицето на дома бе към изток, и водата слизаше изпод дясната страна на дома, при южната страна на олтаря.
2 И ме изведе през пътя на вратата които са към север, и ме заведе наоколо през външния път към външните врата, през пътя който гледаше към изток; и, ето, вода течеше от дясната страна.
3 И человекът който имаше мярката в ръката си, като излезе към изток премери тисяща лакти, и ме преведе през водата: водата бе до глезени.
4 Премери пак тисяща, и ме преведе: водата бе до колене. Пак премери тисяща, и ме преведе: водата бе до чресла.
5 После премери тисяща, и стана река която не можах да премина; защото водата беше се възвисила и станала вода плавателна, река непроходима.
6 И рече ми: Видя ли, сине человечески? Тогаз ме заведе и ме върна на брега на реката.
7 И когато се върнах, ето при брега на реката дървета твърде много, оттук и оттам.
8 И рече ми: Тая вода излазя към източната страна, и слазя към пустинята, и влазя в морето; и когато се излее в морето водата му ще изцелее.
9 И всяко одушевено което се движи, в колкото страни би отишли тези реки, ще живее; и ще има там множество риба твърде много понеже тая вода отхожда там; и ще изцелеят, и ще живеят всичките дето реката отиде.
10 И рибарите ще стоят по край нея от Ен-гади до Ен-еглаим: там ще разпростират мрежите: рибите им ще са според видовете си, като рибите на голямото море, твърде много.
11 Но тинявите му места и блатистите му няма да изцелеят: ще се определят за сол.
12 А по край реката на бреговете, оттук и оттам, ще растат дървета всякакъв вид за храна, на които листете няма да венат и плодът им няма да изчезне: ще нов плод ще се ражда всеки месец, защото водата му излазя из светилището; и плодът им ще е за храна, и листът им за изцеление.
13 Така говори Господ Иеова: Тези ще са пределите в които ще наследите земята според дванадесетте племена Израилеви: Иосиф ще има два дяла.
14 А вий ще я наследите, всеки както брат му; заради която възвисих ръката си че ще я дам на бащите ви; и тая земя ще ви се даде за наследие.
15 И този ще е пределът на земята: към северната страна, от голямото море, към пътя на Етлон, като отива някой в Седад,
16 Емат, Вирота, Сибраим, който е между предела на Дамаск и предела на Емат, на Асаратихон, който е при пределите на Ауран.
17 И пределът от морето ще е Асаренан, пределът на Дамаск, и северният който е към север; и пределът на Емат. И тая е северната страна.
18 А източната страна ще премерите от Ауран, и от Дамаск, и от Галаад, и от земята Израилева към Иордан, от предела който е към източното море. И тая е източната страна.
19 А южната страна към юг, от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през потока до голямото море. И тая е южната страна към пладне.
20 А западната страна ще е голямото море от предела доде дойде някой срещу Емат. Тая е западната страна.
21 Така ще разделите тази земя помежду си според Израилевите племена.
22 И ще я разделите в наследие за вас и за чужденците които пришелствуват между вас, които родят синове всред вас: и ще ви са като туземци между Израилевите синове: ще имат с вас наследие между Израилевите племена.
23 И в което племе пришелствува чужденецът, там ще дадете наследието му, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48