Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 47 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И върна ме при вратата на дома; и, ето, вода извираше изпод прага на дома към изток; защото лицето на дома бе към изток, и водата слизаше изпод дясната страна на дома, при южната страна на олтаря.
2 И ме изведе през пътя на вратата които са към север, и ме заведе наоколо през външния път към външните врата, през пътя който гледаше към изток; и, ето, вода течеше от дясната страна.
3 И человекът който имаше мярката в ръката си, като излезе към изток премери тисяща лакти, и ме преведе през водата: водата бе до глезени.
4 Премери пак тисяща, и ме преведе: водата бе до колене. Пак премери тисяща, и ме преведе: водата бе до чресла.
5 После премери тисяща, и стана река която не можах да премина; защото водата беше се възвисила и станала вода плавателна, река непроходима.
6 И рече ми: Видя ли, сине человечески? Тогаз ме заведе и ме върна на брега на реката.
7 И когато се върнах, ето при брега на реката дървета твърде много, оттук и оттам.
8 И рече ми: Тая вода излазя към източната страна, и слазя към пустинята, и влазя в морето; и когато се излее в морето водата му ще изцелее.
9 И всяко одушевено което се движи, в колкото страни би отишли тези реки, ще живее; и ще има там множество риба твърде много понеже тая вода отхожда там; и ще изцелеят, и ще живеят всичките дето реката отиде.
10 И рибарите ще стоят по край нея от Ен-гади до Ен-еглаим: там ще разпростират мрежите: рибите им ще са според видовете си, като рибите на голямото море, твърде много.
11 Но тинявите му места и блатистите му няма да изцелеят: ще се определят за сол.
12 А по край реката на бреговете, оттук и оттам, ще растат дървета всякакъв вид за храна, на които листете няма да венат и плодът им няма да изчезне: ще нов плод ще се ражда всеки месец, защото водата му излазя из светилището; и плодът им ще е за храна, и листът им за изцеление.
13 Така говори Господ Иеова: Тези ще са пределите в които ще наследите земята според дванадесетте племена Израилеви: Иосиф ще има два дяла.
14 А вий ще я наследите, всеки както брат му; заради която възвисих ръката си че ще я дам на бащите ви; и тая земя ще ви се даде за наследие.
15 И този ще е пределът на земята: към северната страна, от голямото море, към пътя на Етлон, като отива някой в Седад,
16 Емат, Вирота, Сибраим, който е между предела на Дамаск и предела на Емат, на Асаратихон, който е при пределите на Ауран.
17 И пределът от морето ще е Асаренан, пределът на Дамаск, и северният който е към север; и пределът на Емат. И тая е северната страна.
18 А източната страна ще премерите от Ауран, и от Дамаск, и от Галаад, и от земята Израилева към Иордан, от предела който е към източното море. И тая е източната страна.
19 А южната страна към юг, от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през потока до голямото море. И тая е южната страна към пладне.
20 А западната страна ще е голямото море от предела доде дойде някой срещу Емат. Тая е западната страна.
21 Така ще разделите тази земя помежду си според Израилевите племена.
22 И ще я разделите в наследие за вас и за чужденците които пришелствуват между вас, които родят синове всред вас: и ще ви са като туземци между Израилевите синове: ще имат с вас наследие между Израилевите племена.
23 И в което племе пришелствува чужденецът, там ще дадете наследието му, говори Господ Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48