Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 48 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 А имената на племената са тези: от северния край, къде пътя на Етлон като отива някой в Емат, Асаренан, пределът на Дамаск към север, къде страната на Емат; и от източната му страна до западната, на Дана, един дял.
2 И при предела Данов, от източната страна до западната страна, на Асир, един.
3 И при предела Асиров от източната страна до западната страна, на Нефталима, един.
4 И при предела Нефталимов, от източната страна до западната страна, на Манасия, един.
5 И при предела Манасиев, от източната страна до западната страна, на Ефрема, един.
6 И при предела Ефремов, от източната страна до западната страна, на Рувима, един.
7 И при предела Рувимов, от източната страна до западната страна, на Юда, един.
8 И при предела Юдин, от източната страна до западната страна, ще е приношението, което ще посветите от двадесет и пет тисящи тръсти в ширина, а в дължина като един от другите дялове, от източната страна до западната страна; и светилището ще е всред него.
9 Приношението което ще посветите Господу ще е от двадесет и пет тисящи на длъж, и десет тисящи на шир.
10 И за тях, за свещениците, ще е това свето приношение, към север двадесет и пет тисящи на длъж, и към запад десет тисящи на шир, и към изток десет тисящи на шир, и към юг двадесет и пет тисящи на длъж; и светилището Господне ще е всред него.
11 То ще е за освещените свещеници, от Садоковите синове, които пазиха стражата ми, които не се заблудиха в заблуждението на Израилевите синове както се заблудиха Левитите.
12 И това посвещено приношение от земята ще им е пресвето, при предела на Левитите.
13 И при предела на свещениците ще имат Левитите дял двадесет и пет тисящи на длъж и десет тисящи на шир: всичката дължина ще е двадесет и пет тисящи, и ширината десет тисящи.
14 И да не продадат от него, нито да променят, нито да отчуждят начатките земни; защото е свет Господу.
15 А петте тисящи които остават в ширината срещу двадесет и петте тисящи ще са несвето място заради града, за население и за предградия; и градът ще е всред него.
16 И тези ще са мерките му: северната страна четири тисящи и петстотин, и южната страна четири тисящи и петстотин, и към източната страна четири тисящи и петстотин, и западната страна четири тисящи и петстотин.
17 И предградията на града ще са към север двесте и петдесет, и към юг двесте и петдесет, и към изток двесте и петдесет, и към запад двесте и петдесет.
18 И остатъкът в дължина който се държи съ светото приношение, десет тисящи към изток, и десет тисящи към запад: и ще се държи съ светото приношение; и рожбите му ще са за храна на онези които слугуват на града.
19 И които слугуват на града ще му слугуват от всичките Израилеви племена.
20 Всичкото посвещение ще е двадесет и пет тисящи с двадесет и пет тисящи: четвероъгълно ще поставите светото приношение съ стяжанието на града.
21 И остатъкът ще е за княза, отсам и оттам на светото приношение и на стяжанието на града: срещу двадесет и петте тисящи на посвещението къде източния предел, и към запад срещу двадесет и петте тисящи къде западния предел, при дяловете, ще е за княза. То ще е светото приношение, и светилището на дома всред него.
22 И от стяжанието на Левитите и от стяжанието на града които са всред принадлежещия на княза, между предела на Юда и предела на Вениамина, той ще е на княза.
23 А заради останалите племена от източната страна до западната страна, на Вениамина, един дял.
24 И при предела на Вениамина, от източната страна до западната страна, на Симеона, един.
25 И при предела Симеонов, от източната страна до западната страна, на Исахара, един.
26 И при предела Исахаров, от източната страна до западната страна, на Завулона, един.
27 И при предела Завулонов, от източната страна до западната страна, на Гада, един.
28 И при предела Гадов, в южната страна към юг, пределът ще е от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през потока до голямото море.
29 Тая е земята която ще разделите с жребие на Израилевите племена за наследие, и тези им са дяловете, говори Господ Иеова.
30 И тези са изходите на града: към север четири тисящи и петстотин мерки.
31 И портите на града ще са според имената на племената Израилеви: три порти към север: портата Рувимова една, портата Юдина една, портата Левийна една.
32 И към източната страна, четири тисящи и петстотин мерки; и три порти: портата Иосифова една, портата Вениаминова една, портата Данова една.
33 И към южната страна, четири тисящи и петстотин мерки; и три порти: портата Симеонова една, портата Исахарова една, портата Завулонова една.
34 Към западната страна, четири тисящи и петстотин: портите им три: портата Гадова една, портата Асирова една, портата Нефталимова една.
35 Окръжността ще е осемнадесет тисящи мерки; и името на града от онзи ден ще бъде Иеова- шама.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48