Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 48 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 А имената на племената са тези: от северния край, къде пътя на Етлон като отива някой в Емат, Асаренан, пределът на Дамаск към север, къде страната на Емат; и от източната му страна до западната, на Дана, един дял.
2 И при предела Данов, от източната страна до западната страна, на Асир, един.
3 И при предела Асиров от източната страна до западната страна, на Нефталима, един.
4 И при предела Нефталимов, от източната страна до западната страна, на Манасия, един.
5 И при предела Манасиев, от източната страна до западната страна, на Ефрема, един.
6 И при предела Ефремов, от източната страна до западната страна, на Рувима, един.
7 И при предела Рувимов, от източната страна до западната страна, на Юда, един.
8 И при предела Юдин, от източната страна до западната страна, ще е приношението, което ще посветите от двадесет и пет тисящи тръсти в ширина, а в дължина като един от другите дялове, от източната страна до западната страна; и светилището ще е всред него.
9 Приношението което ще посветите Господу ще е от двадесет и пет тисящи на длъж, и десет тисящи на шир.
10 И за тях, за свещениците, ще е това свето приношение, към север двадесет и пет тисящи на длъж, и към запад десет тисящи на шир, и към изток десет тисящи на шир, и към юг двадесет и пет тисящи на длъж; и светилището Господне ще е всред него.
11 То ще е за освещените свещеници, от Садоковите синове, които пазиха стражата ми, които не се заблудиха в заблуждението на Израилевите синове както се заблудиха Левитите.
12 И това посвещено приношение от земята ще им е пресвето, при предела на Левитите.
13 И при предела на свещениците ще имат Левитите дял двадесет и пет тисящи на длъж и десет тисящи на шир: всичката дължина ще е двадесет и пет тисящи, и ширината десет тисящи.
14 И да не продадат от него, нито да променят, нито да отчуждят начатките земни; защото е свет Господу.
15 А петте тисящи които остават в ширината срещу двадесет и петте тисящи ще са несвето място заради града, за население и за предградия; и градът ще е всред него.
16 И тези ще са мерките му: северната страна четири тисящи и петстотин, и южната страна четири тисящи и петстотин, и към източната страна четири тисящи и петстотин, и западната страна четири тисящи и петстотин.
17 И предградията на града ще са към север двесте и петдесет, и към юг двесте и петдесет, и към изток двесте и петдесет, и към запад двесте и петдесет.
18 И остатъкът в дължина който се държи съ светото приношение, десет тисящи към изток, и десет тисящи към запад: и ще се държи съ светото приношение; и рожбите му ще са за храна на онези които слугуват на града.
19 И които слугуват на града ще му слугуват от всичките Израилеви племена.
20 Всичкото посвещение ще е двадесет и пет тисящи с двадесет и пет тисящи: четвероъгълно ще поставите светото приношение съ стяжанието на града.
21 И остатъкът ще е за княза, отсам и оттам на светото приношение и на стяжанието на града: срещу двадесет и петте тисящи на посвещението къде източния предел, и към запад срещу двадесет и петте тисящи къде западния предел, при дяловете, ще е за княза. То ще е светото приношение, и светилището на дома всред него.
22 И от стяжанието на Левитите и от стяжанието на града които са всред принадлежещия на княза, между предела на Юда и предела на Вениамина, той ще е на княза.
23 А заради останалите племена от източната страна до западната страна, на Вениамина, един дял.
24 И при предела на Вениамина, от източната страна до западната страна, на Симеона, един.
25 И при предела Симеонов, от източната страна до западната страна, на Исахара, един.
26 И при предела Исахаров, от източната страна до западната страна, на Завулона, един.
27 И при предела Завулонов, от източната страна до западната страна, на Гада, един.
28 И при предела Гадов, в южната страна към юг, пределът ще е от Тамар до водата на Мерива Кадис, и през потока до голямото море.
29 Тая е земята която ще разделите с жребие на Израилевите племена за наследие, и тези им са дяловете, говори Господ Иеова.
30 И тези са изходите на града: към север четири тисящи и петстотин мерки.
31 И портите на града ще са според имената на племената Израилеви: три порти към север: портата Рувимова една, портата Юдина една, портата Левийна една.
32 И към източната страна, четири тисящи и петстотин мерки; и три порти: портата Иосифова една, портата Вениаминова една, портата Данова една.
33 И към южната страна, четири тисящи и петстотин мерки; и три порти: портата Симеонова една, портата Исахарова една, портата Завулонова една.
34 Към западната страна, четири тисящи и петстотин: портите им три: портата Гадова една, портата Асирова една, портата Нефталимова една.
35 Окръжността ще е осемнадесет тисящи мерки; и името на града от онзи ден ще бъде Иеова- шама.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48