Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И ти, сине человечески, вземи си остър нож, вземи си бръснарски бръснач, и обръсни главата си и брадата си: вземи си после къпони, та ги раздели.
2 Третата част ще изгориш в огън всред града когато се изпълнят дните на обсадата; и третата част ще вземеш и ще я насечеш с ножа изоколо; и третата част ще разпръснеш по въздуха, и аз ще извлека нож зад тях.
3 И от тях ще вземеш още малко нещо, и ще ги вържеш в полите си.
4 После вземи още от тях, и хвърли ги всред огъня, и ги изгори в огън: от тук ще излезе огън въ всичкия Израилев дом.
5 Така говори Господ Иеова:
Той е Ерусалим:
Аз го турих всред народите
И околните му страни.
6 Но той промени съдбите ми в беззаконие по-зло от народите,
И повеленията ми по-зле от страните които са около него;
Защото отхвърлиха съдбите ми, и не ходиха в повеленията ми.
7 За то така говори Господ Иеова:
Понеже вие надминахте езичниците които са около вас,
И не ходихте в повеленията ми,
И съдбите ми не извършихте,
Но не сторихте нито според съдбите
На езичниците които са около вас,
8 За то така говори Господ Иеова:
Ето, и аз съм против тебе,
И ще извърша съдби всред тебе пред езичниците.
9 И ще ти направя онова което не съм направил,
Нито ще направя някога подобно нему,
Заради всичките твои мерзости.
10 За то бащи ще изядат чадата си всред тебе,
И чада ще изядат бащите си;
И ще извърша съдби в тебе;
А всичкия ти остатък ще разпръсна към всеки вятър.
11 За то, жив съм аз, говори Господ Иеова,
Непременно, понеже ти оскверни светилището ми
С всичките си мерзости
И с всичките си гнусоти,
И аз прочее ще те отрежа;
И окото ми няма да пощади,
И аз няма да помилвам.
12 Третата ти част ще умрат от мор
И ще се довършат всред тебе от глад;
И третата ти част ще паднат около тебе от меч;
А другата трета част ще разпръсна по всеки вятър,
И ще извлека нож зад тях.
13 И ще се свърши яростта ми,
И ще поставя гнева си върх тях, и ще се удовлетворя;
И ще познаят че аз Господ говорих в ревността си
Когато свърша против тях гнева си.
14 И ще те направя пустиня и поношение
Между народите които са около тебе
Пред всекиго що минува.
15 И това ще бъде укор и присмиване,
Наука и ужас,
На народите които са около тебе,
Когато извърша в тебе съдове с ярост,
И с гняв, и с гневни запрещения:
Аз Господ говорих.
16 Когато изпроводя върх тях злите стрели на глада,
Изтрбителите които ще изпроводя за да ви изтребят,
Ще умножа още глада у вас,
И ще съкруша у вас подкреплението от хляба.
17 И ще проводя върх вас глад и зли зверове,
И ще те обезчадят;
И мор и кръв ще преминат през тебе;
И ще нанеса меч върх тебе;
Аз Господ говорих.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48