Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И Слово Господне биде към мене и казваше :
2 Сине человечески, утвърди лицето си към Израилевите гори, и пророчествувай на тях
3 и речи: -
Гори Израилеви, слушайте словото на Господа Иеова:
Така говори Господ Иеова към горите и към хълмовете,
Към дебрите и към доловете:
Ето, аз, аз ще нанеса върх вас меч,
И ще разоря високите ви места;
4 И олтарите ви ще се развалят,
И сълнечните ваши идоли ще се съкрушат;
И ранените ви ще сваля пред кумирите ви,
5 И ще постеля труповете на Израилевите синове
Пред кумирите им,
И ще разпръсна костите ви
Около олтарите ви.
6 Във всяко ваше жилище градищата ще запустеят
И високите места ще се развалят,
Щото олтарите ви да запустеят и да се развалят,
И кумирите ви да се съкрушат и да изчезнат,
И сълнечните ваши идоли да се съсекат,
И изделията ви да се изгладят.
7 И ранените ще паднат всред вас;
И ще разумеете че аз съм Господ.
8 Ще оставя обаче остатък,
За да имате някои избегнали от ножа между народите
Когато сте разпръснати по местата.
9 И колкото от вас избегнат,
Ще ме помнят между народите
Дето ще се заведат пленници;
Понеже съм в съкрушение заради блудното им сърдце
Което се уклони от мене,
И заради очите им които блудствуват вслед кумирите им;
И ще имат отвращение от себе си
Заради злините които са направили въ всичките си мерзости.
10 И ще познаят че аз Господ
Не говорих всуе
че щях им направи това зло.
11 Така говори Господ Иеова:
Плесни с ръката си,
И удари с ногата си, и речи: Горко!
Заради всичките лоши мерзости на Израилевия дом,
Защото ще паднат от нож, от глад, и от мор.
12 Далечният ще умре от мор,
И ближният ще падне от нож,
А останалият и обсаждаемият ще умре от глад:
Така ще свърша гнева си върх тях.
13 И ще познаете че аз съм Господ,
Когато ранените им лежат между кумирите им
Около олтарите им,
На всеки висок хълм
По всичките върхове на горите,
Под всяко зелено дърво
И под всеки гъстолист теревинт,
На мястото дето приносяха благовонно ухание
На всичките си кумири.
14 И ще простра ръката си върх тях,
И ще направя земята пуста, -
По-пуста даже и от пустинята към Дивлат, -
Въ всичките им жилища;
И ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48