Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И Слово Господне биде към мене и казваше :
2 Сине человечески, утвърди лицето си към Израилевите гори, и пророчествувай на тях
3 и речи: -
Гори Израилеви, слушайте словото на Господа Иеова:
Така говори Господ Иеова към горите и към хълмовете,
Към дебрите и към доловете:
Ето, аз, аз ще нанеса върх вас меч,
И ще разоря високите ви места;
4 И олтарите ви ще се развалят,
И сълнечните ваши идоли ще се съкрушат;
И ранените ви ще сваля пред кумирите ви,
5 И ще постеля труповете на Израилевите синове
Пред кумирите им,
И ще разпръсна костите ви
Около олтарите ви.
6 Във всяко ваше жилище градищата ще запустеят
И високите места ще се развалят,
Щото олтарите ви да запустеят и да се развалят,
И кумирите ви да се съкрушат и да изчезнат,
И сълнечните ваши идоли да се съсекат,
И изделията ви да се изгладят.
7 И ранените ще паднат всред вас;
И ще разумеете че аз съм Господ.
8 Ще оставя обаче остатък,
За да имате някои избегнали от ножа между народите
Когато сте разпръснати по местата.
9 И колкото от вас избегнат,
Ще ме помнят между народите
Дето ще се заведат пленници;
Понеже съм в съкрушение заради блудното им сърдце
Което се уклони от мене,
И заради очите им които блудствуват вслед кумирите им;
И ще имат отвращение от себе си
Заради злините които са направили въ всичките си мерзости.
10 И ще познаят че аз Господ
Не говорих всуе
че щях им направи това зло.
11 Така говори Господ Иеова:
Плесни с ръката си,
И удари с ногата си, и речи: Горко!
Заради всичките лоши мерзости на Израилевия дом,
Защото ще паднат от нож, от глад, и от мор.
12 Далечният ще умре от мор,
И ближният ще падне от нож,
А останалият и обсаждаемият ще умре от глад:
Така ще свърша гнева си върх тях.
13 И ще познаете че аз съм Господ,
Когато ранените им лежат между кумирите им
Около олтарите им,
На всеки висок хълм
По всичките върхове на горите,
Под всяко зелено дърво
И под всеки гъстолист теревинт,
На мястото дето приносяха благовонно ухание
На всичките си кумири.
14 И ще простра ръката си върх тях,
И ще направя земята пуста, -
По-пуста даже и от пустинята към Дивлат, -
Въ всичките им жилища;
И ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48