Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И слово Господне биде към мене и казваше:
2 И ти, сине человечески, слушай: така говори Господ Иеова към Израилевата земя: - Свършък, свършък дойде
На четирите краища земни.
3 Свършъкът дойде върх тебе;
И ще изпроводя върх тебе гнева си,
И ще те съдя според пътищата ти,
И ще ти въздам за всите твои мерзости.
4 И окото ми не ще те пощади,
И няма да помилвам,
Но ще ти въздам според пътищата ти,
И ще бъдат всред тебе твоите мерзости;
И ще познаете, че аз съм Господ.
5 Така говори Господ Иеова:
Зло, едно зло, ето, иде:
6 Свършък дойде, свършък дойде:
Подигна се против тебе: ето, стигна.
7 Редът дойде върх тебе който живееш в таз земя:
Времето дойде, денят на разорението се приближи,
А не възклицание по планините.
8 Сега тутакси ще излея гнева си върх тебе,
И ще свърша яростта си върх тебе;
И ще те съдя според пътищата ти,
И ще ти въздам за всите твои мерзости.
9 И окото ми няма да пощади,
И няма да помилвам:
Според пътищата ти ще ти въздам:
И мерзостите ти ще бъдат всред тебе;
И ще познаете че аз съм Господ който поразявам.
10 Ето денят, ето, дойде:
Редът се яви:
Жезълът се разцъвтя, гордостта прозябна,
11 Насилието порасна в жезъл на беззаконие:
Нищо не ще остане от тях,
Нито от множеството им,
Нито от имота им;
И няма да остане великолепие между тях.
12 Времето дойде, денят се приближи:
Да се не радва който купува,
И да не плаче който продава;
Защото има гняв върх всичкото им множество.
13 Защото продавачът няма да се върне при продаденото,
Ако и да се намира още между живите;
Понеже видението за всичкото им множество няма да се върне назад,
И никой няма да утвърди себе си,
чрез беззаконието на живота си.
14 Затръбиха с тръба, и приготви се всичко;
Но никой не отхожда на боя;
Защото гневът ми е върх всичкото им множество.
15 Ножът е извън, и мор и гладът извътре:
Който е на нивата ще умре от нож;
А който в града, глад и морът ще го погълнат.
16 И които от тях избегнат ще се спасят,
И ще бъдат по планините като гълъбите по доловете,
И ще плачат всички тези, всеки заради беззаконията си.
17 Всичките ръце ще ослабнат,
И всичките колена ще станат като вода.
18 И ще се опашат въ вретище,
И ужас ще ги покрие,
И срам ще бъде на всичките лица,
И плешивост на всичките техни глави.
19 Среброто си ще хвърлят по пътищата,
И златото им ще бъде като нечистота:
Среброто им и златото им не ще могат да ги избавят
В деня на гнева Господен:
Няма да наситят душите си, и няма да напълнят чревата си;
Защото се спънаха в беззаконието си.
21 И ще я предам в разграбване в ръце на чужденци,
И корист на нечестивите на земята;
И ще я омърсят.
22 И ще отвърна лицето си от тях;
И ще омърсят непристъпното ми място;
И хищниците ще влязат в него и ще го омърсят.
23 Направи верига;
Защото земята е пълна със съдби на кръвопролитие,
И градът пълен с насилство.
24 За то ще докарам най-злите от народите,
И ще наследят къщите им;
И ще направя да престане гордостта на силните;
И светите им места ще се омърсят.
25 Гибел иде;
И ще потърсят мир, и не ще има.
26 Бедство върх бедство ще дохожда,
И ще пристига вест върх вест:
Тогаз ще поискат от пророк видение;
И ще се изгуби законът от свещеника,
И съветът от старейшините.
27 Царът ще сетува,
И князът ще се облече съ смайване,
И ръцете на земните люде ще ослабнат.
Според пътищата им ще им направя,
И според съдбите им ще ги съдя;
И ще познаят че аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48