Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 И викна в ушите ми с голям глас и рече: Да се приближат наредените за града, всеки с оръжието си на изтребление в ръка.
2 И, ето, шест мъже идеха от пътя на по-високите врата които гледат към север, и на всекиго в ръката оръжие на разрушение, и всред тях един человек облечен с ленени, с писарска мастилница на чреслото му; и влязоха та застанаха при медния олтар.
3 И славата на бога Израилева, от херувимите над които бе, възлезе на прага на дома; и викна към мъжа облечения с ленени който имаше на чреслото си писарска мастилница,
4 и рече му Господ: Мини през града, през Ерусалим, и направи белег върху челата на мъжете които стенат и плачат, заради всичките мерзости що стават всред него.
5 А на другите рече, като слушах аз: Минете подир него през града та поразете: да не пощади окото ви и не помилвайте:
6 старци, юноши, и деви, и младенци, и жени избийте до изтребление; но не се приближавайте при никого от онези върху които е белегът; и начнете от светилището ми. И начнаха от мъжете старейшини които бяха пред дома.
7 И рече им: Осквернете дома, и напълнете дворовете с убити: излезте. И излязоха, та поразиха в града,
8 А като ги поразяваха те, аз останах; и паднах на лицето си, и викнах и рекох: Горко! Господи Иеова! ще изтребиш ли ти всичкия остатък Израилев като изливаш гнева си върх Ерусалим?
9 И рече ми: Беззаконието на Израилевия и Юдиния дом се твърде преумножи, и земята е пълна с кръв, градът пълен с развращение, защото думат: Господ е оставил, земята, и: Господ не види.
10 И аз прочее, окото ми няма да пощади, и няма да помилвам: против главата им ще въздам пътищата им.
11 И, ето, мъжът облеченият с ленени, който имаше на чреслото си мастилницата, донесе ответ, и рече: Направих както ми заповяда ти.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48