Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 В третата година на царуването на Иоакима царя Юдин дойде Навуходоносор Вавилонский цар в Ерусалим и го обсади.
2 И предаде Господ в ръката му Иоакима Юдиния цар и част от съсъдите на дома Божий; и ги занесе в земята Сенаар, в дома на бога си; и внесе съсъдите в съкровищницата на бога си.
3 И рече царят на Асфеназа, началника над скопците си, да доведе от синовете Израилеви, и от царското семе, и от благородните.
4 юноши които нямат никакъв порок, и красни на глед, и проуметели във всякаква мъдрост, и ведатели с всякакво знание, и които имаха благоразумие и можеха да стоят в царския палат, и да ги учи буквите и езика на Халдейците.
5 И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното което той пиеше; и като ги хранят три години, да предстояват после пред царя.
6 И между тях бяха, от Юдините синове, Даниил, Анания, Мисаил, и Азария;
7 на които началникът на скопците тури имена; и Даниила наименова Валтасасар, и Анания Седрах, а Мисаила Мисах, и Азария Авденаго.
8 Но Даниил тури в сърдцето си да се не оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше; за то моли началника на скопците да се не оскверни.
9 И направи Бог Даниила да намери благодат и милост пред началника на скопците.
10 И рече началникът на скопците Даниилу: Аз се боя от господаря си царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види лицата ви по-развалени от лицата на юношите връстниците ви, и направите главата ми повинна пред царя.
11 И рече Даниил на настоятеля когото началникът на скопците постави над Даниила, Анания, Мисаила, и Азария:
12 Опитай, моля, рабите си десет дни, и да се дадат нам да ядем сочива, и вода да пием:
13 после нека се прегледат пред тебе лицата ни и лицата на юношите, които ядат от изрядните ястия на царя; и както видиш направи с рабите си.
14 И послуша ги в това нещо, и ги опита десет дни.
15 И подир свършъка на десетте дни лицата им се явиха по-красни и по-тлъсти с плът нежели всичките юноши, които ядяха изрядните ястия на царя.
16 И отнемаше настоятелят изрядното им ястие и виното което трябваше да пият, и им даваше сочива.
17 И на тези четири юноши даде Бог знание и разум във всяко учение и мъдрост; и Даниил бе проуметел във всяко видение и сънуване.
18 И в свършъка на дните когато рече царят да ги въведат, началникът на скопците ги въведе пред Навуходоносора.
19 И говори с тях царят; и не се намери между всички тях подобен на Даниила, Анания, Мисаила, и Азария; и предстояваха пред царя.
20 И във всяко дело на мъдрост и на проумение заради което ги попита царят, намери ги десетократно по-добри от всичките вълхви и вражари, колкото бяха във всичкото му царство.
21 И остана Даниил до първото лето на царя Кира.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12