Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 И аз в първото лето на Дария Мидянина настоявах да го укрепя и уякча.
2 И сега ще ти обадя истината. Ето, още трима царе ще възстанат в Персия; и четвъртият ще е много по-богат от всичките; и като се укрепи в богатството си ще подигне всичко против Гръцкото царство.
3 И ще се въздигне един силен цар, и ще царува с голяма сила, и ще направи според щението си.
4 Щом се въздигне той, ще се съкруши царството му и ще се раздели на четирите ветрища небесни; но не на наследниците му, нито според властта му с която владе; защото царството му ще се изкорени и раздели на други освен тях.
5 И царят на юг ще се укрепи, и един от началниците му; и ще се укрепи повече от него и ще завладее: властта му ще е власт голяма.
6 И подир години ще се съдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар за да направи съгласие; но тя не ще да удържи силата на мишцата, нито той ще устои нито мишцата му; но ще се предаде тя, и онези които я водеха, и родителят й, и онзи който я укрепяваше на времена.
7 Но от отрасъла на коренете й ще стане един вместо него; и като дойде с сила ще влезе в твърделите на северния цар, и ще действува против тях, и ще се преукрепи.
8 И още ще докара пленници в Египет боговете им, с леяните им, с избраните им съсъди, сребърните и златните; и той ще устои няколко години повече от северния цар.
9 А онзи ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.
10 А синовете му ще се подигнат на бран, и ще съберат множество от много сили; и един от тях ще дойде с устремление, и ще наводни и замине; и ще дойде пак та ще се подигне на бран до твърдела му.
11 И южният цар ще разсвирепее, и ще излезе и ще ратува с него, със северния цар, който ще опълчи едно множество голямо; но множеството ще се предаде в ръката му.
12 И като превземе множеството, сърдцето му ще се надигне; и ще направи да паднат тми, но няма да се укрепи.
13 И царят северен ще се върне, и ще опълчи множество повече от първото, и ще дойде с устремление в свършъка на определените години, с голяма сила и с много богатство.
14 И в онези времена мнозина ще станат против южния цар; и насилниците от твоите люде ще се подигнат за да изпълнят видението; но ще паднат.
15 И северният цар ще дойде, и ще въздигне окоп, и ще обладае твърделните градове; и мишците на юг не ще противостанат, нито множеството на избраните му, и не ще да има сила за противостоене.
16 И онзи който иде против него ще направи според щението си, и не ще има кой да му противостои; и ще застане в земята на славата, която ще загине от ръцете му.
17 И ще утвърди лицето си за да влезе съ силата на всичкото си царство; и прави ще има с него; и ще действува; и ще му даде дъщеря от жени за разтление чрез нея; но тя не ще устои, нито ще е от към него.
18 После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много; но един вожд ще направи да престане поношението от него: освен това ще върне поношението върх него.
19 Тогаз ще обърне лицето си към твърделите на земята си; но ще се препъне и падне, и няма да се намери.
20 И вместо него ще се въздигне един който ще проводи бирник за славата на царството; но в малко дни ще загине, и не чрез гняв нито чрез бой.
21 И вместо него ще се въздигне един нищожен на когото не ще да дадат царска чест; но ще дойде мирно и ще обладае царството с ласкателство.
22 И с мишците на потопящия ще се потопят пред него и ще се съкрушат, а още и сам началникът на завета.
23 И подир съюза с него ще се докара лъстиво; защото ще възлезе, и ще се преукрепи с малко люде.
24 Ще дойде най-паче мирно в тлъстите места на областта, и ще направи което не направиха отците му и отците на отците му: ще раздели помежду тях грабеж, и користи, и богатство; и ще ухитри хитростите си против твърделите, и то до време.
25 И ще подигне силата си и сърдцето си против южния цар с голяма сила; и южният цар ще се подигне на бран с голяма и много крепка сила; но не ще може да устои, защото ще ухитрят хитрости против него.
26 И онези които ядат изрядните му ястия ще го съкрушат; и войската му ще наводни; и мнозина ще паднат убити.
27 А сърдцата на двамата тези царе ще са в лукавство, и ще говорят лъжи на истата трапеза; но то не ще да напредне, понеже свършъкът още ще е в определеното време.
28 Тогаз ще се върне в земята си с голямо богатство; и сърдцето му ще е против светия завет; и ще действува, и ще се върне в земята си.
29 В определеното време ще се върне и дойде към юг; но сетният път не ще да е като първия;
30 защото корабите на Китийците ще дойдат против него; и ще се смири, и върне, и ще се разяри против светия завет; и ще подействува, и ще се върне, и ще се споразумее с онези които са оставили светия завет.
31 И мишци ще се подигнат от него, и ще омърсят светилището на силата, и ще отнемат всегдашната жъртва, и ще поставят мерзостта на запустението.
32 И ще разстлее с ласкателства онези които беззаконуват в завета но людете които познават Бога своего ще се укрепят и ще действуват.
33 И разумните от людете ще научат мнозина; но ще подпаднат под меч и под пламик, под пленове и под користвувания, за време.
34 И когато пострадат, ще им се помогне с малка помощ; мнозина обаче ще се приложат при тях с ласкателства.
35 И от разумните ще пострадат, за да се опитат, и да се очистят, и да се избелят до сетното време; защото и то ще стане в определеното време.
36 И царят ще направи според щението си, и ще се възвиси, и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще велеречи против Бога на боговете, и ще благоденствува доде се скончае гневът; защото определеното ще се изпълни.
37 И няма да се грижи за боговете на отците си, нито за желание на жени, нито ще се грижи за никакъв бог; защото ще се наголеми над всичките.
38 А бога на твърделите ще прослави на мястото му; и едного бога, когото отците му не познаха, ще почте с злато и сребро, и с скъпоценни камене, и с желателни вещи.
39 Така ще направи в крепките твърдели с бог чужд: които го познаят, ще им умножи слава, и ще ги направи да владеят над мнозина; и земята ще раздели за въздаяние.
40 И в сетното време южният цар ще се сбоде с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници, и с конници, и с много кораби; и ще дойде по местата, и ще наводни и замине:
41 ще влезе още в земята на славата, и много места ще се низвърнат; но тези ще избегнат от ръката му: Едом, и Моав, и първенствуващия на Амоновите синове.
42 И ще простре ръката си върху местата; и Египетската земя няма да избегне.
43 И ще обладае съкровищата на златото и на среброто и всичките желателни на Египет; и Ливияните и Етиопяните ще бъдат подир стъпките му.
44 Но известия от изток и от север ще го смутят; за то ще излезе с голяма ярост за да погуби и да изтреби мнозина.
45 И ще постави шатрите на царското си население между морята върху славната света гора; но ще дойде в свършъка си, и не ще има кой да му помага.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12