Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 И в онова време ще се подигне Михаил великият княз, стоещият откъм синовете на твоите люде; и ще е време на скърб каквато никога не е бивала от както е народ станал до онова време; и в онова време ще се отърват твоите люде, всеки който се намери писан в книгата.
2 И много от спещите в пръстта на земята ще се събудят, едни в живот вечен, а други в поношение и в укор вечен.
3 И разумните ще сияят като светлостта на твърдта, и онези които обръщат мнозина в правда като звездите въ векове на векове.
4 И ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до сетното време, когато мнозина ще изследват, и знанието ще се умножава.
5 И аз Даниил погледнах, и, ето, стоеха двама други, един отсам при брега на реката, и един оттам при брега на реката.
6 И рече единият на облечения с ленени дрехи мъж който бе над водата на реката: До кога ще бъде свършъкът на тези чудеса?
7 И чух облеченият с ленени дрехи мъж който бе над водата на реката когато възвиси десницата си и левицата си към небето и се кле в Живущия въ веки че ще е въ време, времена, и пол време; и когато се свърши разпръсването на силата на светите люде, всичко това ще се сбъде напълно.
8 И аз чух, но не разумях. Тогаз рекох: Господарю мой, кой е свършъкът на това?
9 И рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до последното време.
10 Мнозина ще се очистят, и избелят, и ще бъдат опитани; и нечестивите ще нечествуват; и никой от нечестивите не ще разумее; но разумните ще разумеят.
11 И от времето в което всегдашната жъртва се отнеме и мерзостта на запустението се постави ще бъдат дни тисяща и двесте и деветдесет.
12 Блажен който изтърпи и стигне в дни тисяща и триста и тридесет и пет.
13 Но ти си иди до свършъка; и ще се упокоиш, и в свършъка на дните ще застанеш в жребието си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12