Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 В третата година на царуването на цар Валтасара видение ми се яви, мене Даниилу, подир това що бе ми се явило по-напред.
2 И видях въ видението; и когато видях бях в Суса столицата, която е в областта Елам; и видях въ видението, и аз бях при потока Улай.
3 И подигнах очите си и видях, и ето, стоеше пред реката един овен който имаше два рога; и роговете бяха високи, но единият по-висок от другия; и по-високият прорасна после.
4 Видях овена че бодеше към запад и към север и към юг; и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше който да избави от ръката му; но правеше по волята си, и се възвеличи.
5 А като размишлявах аз, ето, ярец от козите идеше от запад по лицето на всичката земя, и не се допираше до земята; и ярецът имаше рог угледен между очите си.
6 И дойде до овена който имаше двата рога, когото видях че стоеше пред потока, и завтече се към него с устремлението на силата си.
7 И видях го че се приближи при овена и се разсвирепи против него, и удари овена та счупи двата му рога; и нямаше сила в овена да устои пред него; но го хвърли на земята и го стъпка; и нямаше кой да отърве овена от ръката му.
8 За то ярецът от козите се възвеличи много; и когато заякна, счупи се големият рог; и вместо него възлязоха четири други угледни към четирите ветрища небесни.
9 И из единия от тях излезе един малък рог който наголеме твърде много към юг и към изток и към земята на славата.
10 И възвеличи се до войската небесна; и хвърли на земята част от войската и от звездите, и ги стъпка.
11 Най-паче възвеличи се дори против началника на войската; и отне се от него всегдашната жъртва, и светото му жилище се съсипа.
12 И една войска се хвърли против всегдашната жъртва заради престъпление, и хвърли на земята истината, и направи, и благоуспя.
13 Тогаз чух един свет че говореше; и друг свет рече на тогоз който говореше: До кога ще е видението за всегдашната жъртва, и за престъплението което докарва запустение, та да се предават на стъпкуване светилището и войската?
14 И каза ми: До две тисящи и триста денонощия: тогаз светилището ще се очисти.
15 И когато аз Даниил видях видението и исках разумението, тогаз, ето, застана пред мене като образ человечески;
16 и чух глас человечески всред Улай който викна и рече: Гаврииле, направи тогози да разбере видението.
17 И дойде близу дето стоех; и когато дойде, разтреперах се и паднах на лицето си; а той ми рече: Разумей, сине человечески; защото видението е за сетните времена.
18 И като ми говореше той, аз бях нечувствен с лицето си на земята; но допре се до мене, и ме направи да се изправя прав.
19 И рече: Ето, аз ще те направя да познаеш що има да се случи в сетнините на гнева; защото в определено време ще бъде свършъкът.
20 Овенът който си видял ти, който имаше два рога, те са царете на Мидия и на Персия.
21 И ярецът е царът Гръцки; и големий рог който е между очите му, той е първий цар.
22 А че се строши той, и възлязоха четири вместо него, четири царства ще се въздигнат от тоз народ, но не според неговата сила.
23 И в сетните времена на царуването им, когато беззаконните стигнат до върха на беззаконието си, ще възстане цар жесток на лице и знаещ ухитрения.
24 И силата му ще е крепка, но не от своята си сила; и ще погубва чудесно, и ще благоуспява и завършва, и ще погубва крепките и светите люде.
25 И чрез коварството си ще направи да благоуспява лъстъта в ръката му; и ще се възвеличи в сърдцето си и в мир ще погуби мнозина; и ще стане против Началника на Началниците; но ще се съкруши без ръка.
26 И реченото видение за денонощията е истинно: ти прочее запечатай видението, защото е за много дни.
27 И аз Даниил премрях, и бях болен няколко дни: после станах и вършех делата на царя. А чудех се за видението; и нямаше кой да го изтълкува.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12