Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 В първата година на Дария сина на Асуира, от семето на Мидяните, който царува над Халдейското царство,
2 в първата година на царуването му аз Даниил разумях от книгите числото на годините за които биде слово Господне към пророк Иеремия, че ще се изпълнят седемдесет години в запустенията на Ерусалим.
3 И обърнах лицето си към Господа Бога за да направя молитва и моления с пост, и вретище, и пепел;
4 и помолих се на Господа Бога моего, и се изповядах, и рекох: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта към онези които те любят и пазят твоите заповеди!
5 съгрешихме, и беззаконувахме, и нечествувахме, и отстъпихме, и се уклонихме от твоите заповеди и от твоите съдби,
6 и не послушахме рабите ти пророците които в твое име говореха на царете ни, началниците ни, и отците ни, и на всичките люде на земята ни
7 Тебе, Господи, прилича правда, а нам срам на лицето ни както днес, на мъжете Юдини, и на жителите Ерусалимски, и на всичкия Израил, на ближните и на далечните по всичките места дето си ги изгонил ти заради престъплението им което ти престъпиха.
8 Господи, срам на лицето ни прилича нам, на царете ни, на началниците ни, и на отците ни, защото ти съгрешихме.
9 Господу Богу нашему принадлежат милост и прощение; защото отстъпихме от него,
10 и не послушахме гласа на Господа Бога нашего да ходим в законите му които положи пред нас чрез рабите си пророците.
11 И всичкий Израил престъпи закона ти, и се уклони за да не слуша гласа ти; заради това се изля върху нас проклетията, и клетвата писана в закона на Мойсея раба Божий; защото му съгрешихме.
12 И утвърди своите думи които говори против нас и против нашите съдии които ни съдиха, като докара върху нас голямо зло; защото не е ставало под всичкото небе каквото стана в Ерусалим.
13 Както е писано в закона Моисеев, всичко това зло дойде върху нас; но не се молихме пред Господа Бога нашего за да се върнем от беззаконията си и да разберем твоята истина.
14 За то Господ бе буден над злото, и докара го върх нас; защото е праведен Господ Бог наш в всичките си дела колкото прави; понеже ние не послушахме гласа му.
15 И сега, Господи Боже наш, който си извел людете си из Египетската земя с крепка ръка, и си направил за себе си име както в този ден, съгрешихме, нечествувахме.
16 Господи, според всичките твои правди нека се върне, моля се, яростта ти и гневът ти от града ти Ерусалим, от светата ти гора; защото заради греховете ни, и заради беззаконията на отците ни, Ерусалим и людете ти станахме укор на всички които са около нас.
17 Сега прочее послушай, Боже наш, молитвата на раба си и моленията му, и просвети лицето си, заради Господа, върху запустеното си светилище.
18 Приклони, Боже мой, ухото си и послушай: отвори очите си и виж запустенията ни, и града върху който се призва името ти; защото ние не приносим прошенията си пред тебе заради правдите си, но заради многото твои щедроти.
19 Господи послушай; Господи, прости; Господи, дай внимание и направи; да не закъснееш, заради себе си, Боже мой; защото твоето име се призва върху града ти и върху людете ти.
20 И като говорех аз още, и се молех, и изповядвах греха си и греха на людете си Израиля, и приносях молението си пред Господа Бога моего заради светата гора на Бога моего,
21 и като още говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял в видението по-напред, като летеше скоро допря се до мене около часа на вечерната жъртва;
22 и вразуми ме, и говори с мене, и рече: Данииле, сега излязох за да те направя да вземеш разум.
23 В началото на молбите ти излезе заповедта; и аз дойдох да ти кажа това, защото си любезен; за то разумей думата, и разбери видението.
24 Седемдесет седмици се определиха заради людете ти и заради светия ти град за да се свърши престъплението, и да се довършат греховете, и да стане умилостивението за беззаконие, и да се въведе вечна правда, и да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветият.
25 Познай прочее и разбери че от излизането на заповедта за да се съгради изново Ерусалим до Месия Вожда ще бъдат седем седмици, и шестдесет и две седмици: ще се съгради изново стъгдата и стената, и то в времена утеснителни.
26 И подир шестдесетте и две седмици ще се посече Месия, но не заради себе си; и людете на вожда който ще дойде ще погубят града и светилището; и свършъкът му ще дойде с потоп; и до свършъка на бранта има определени погинвания.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12