Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 В първата година на Дария сина на Асуира, от семето на Мидяните, който царува над Халдейското царство,
2 в първата година на царуването му аз Даниил разумях от книгите числото на годините за които биде слово Господне към пророк Иеремия, че ще се изпълнят седемдесет години в запустенията на Ерусалим.
3 И обърнах лицето си към Господа Бога за да направя молитва и моления с пост, и вретище, и пепел;
4 и помолих се на Господа Бога моего, и се изповядах, и рекох: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта към онези които те любят и пазят твоите заповеди!
5 съгрешихме, и беззаконувахме, и нечествувахме, и отстъпихме, и се уклонихме от твоите заповеди и от твоите съдби,
6 и не послушахме рабите ти пророците които в твое име говореха на царете ни, началниците ни, и отците ни, и на всичките люде на земята ни
7 Тебе, Господи, прилича правда, а нам срам на лицето ни както днес, на мъжете Юдини, и на жителите Ерусалимски, и на всичкия Израил, на ближните и на далечните по всичките места дето си ги изгонил ти заради престъплението им което ти престъпиха.
8 Господи, срам на лицето ни прилича нам, на царете ни, на началниците ни, и на отците ни, защото ти съгрешихме.
9 Господу Богу нашему принадлежат милост и прощение; защото отстъпихме от него,
10 и не послушахме гласа на Господа Бога нашего да ходим в законите му които положи пред нас чрез рабите си пророците.
11 И всичкий Израил престъпи закона ти, и се уклони за да не слуша гласа ти; заради това се изля върху нас проклетията, и клетвата писана в закона на Мойсея раба Божий; защото му съгрешихме.
12 И утвърди своите думи които говори против нас и против нашите съдии които ни съдиха, като докара върху нас голямо зло; защото не е ставало под всичкото небе каквото стана в Ерусалим.
13 Както е писано в закона Моисеев, всичко това зло дойде върху нас; но не се молихме пред Господа Бога нашего за да се върнем от беззаконията си и да разберем твоята истина.
14 За то Господ бе буден над злото, и докара го върх нас; защото е праведен Господ Бог наш в всичките си дела колкото прави; понеже ние не послушахме гласа му.
15 И сега, Господи Боже наш, който си извел людете си из Египетската земя с крепка ръка, и си направил за себе си име както в този ден, съгрешихме, нечествувахме.
16 Господи, според всичките твои правди нека се върне, моля се, яростта ти и гневът ти от града ти Ерусалим, от светата ти гора; защото заради греховете ни, и заради беззаконията на отците ни, Ерусалим и людете ти станахме укор на всички които са около нас.
17 Сега прочее послушай, Боже наш, молитвата на раба си и моленията му, и просвети лицето си, заради Господа, върху запустеното си светилище.
18 Приклони, Боже мой, ухото си и послушай: отвори очите си и виж запустенията ни, и града върху който се призва името ти; защото ние не приносим прошенията си пред тебе заради правдите си, но заради многото твои щедроти.
19 Господи послушай; Господи, прости; Господи, дай внимание и направи; да не закъснееш, заради себе си, Боже мой; защото твоето име се призва върху града ти и върху людете ти.
20 И като говорех аз още, и се молех, и изповядвах греха си и греха на людете си Израиля, и приносях молението си пред Господа Бога моего заради светата гора на Бога моего,
21 и като още говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял в видението по-напред, като летеше скоро допря се до мене около часа на вечерната жъртва;
22 и вразуми ме, и говори с мене, и рече: Данииле, сега излязох за да те направя да вземеш разум.
23 В началото на молбите ти излезе заповедта; и аз дойдох да ти кажа това, защото си любезен; за то разумей думата, и разбери видението.
24 Седемдесет седмици се определиха заради людете ти и заради светия ти град за да се свърши престъплението, и да се довършат греховете, и да стане умилостивението за беззаконие, и да се въведе вечна правда, и да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветият.
25 Познай прочее и разбери че от излизането на заповедта за да се съгради изново Ерусалим до Месия Вожда ще бъдат седем седмици, и шестдесет и две седмици: ще се съгради изново стъгдата и стената, и то в времена утеснителни.
26 И подир шестдесетте и две седмици ще се посече Месия, но не заради себе си; и людете на вожда който ще дойде ще погубят града и светилището; и свършъкът му ще дойде с потоп; и до свършъка на бранта има определени погинвания.
27 И ще постави завета с мнозина в една седмица; а в половината на седмицата ще престане жертвата и приношението, и върху крилото на мерзостите ще е запустителят, и до свършването на времето ще се даде определение върху запустялото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12