Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Даниил 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 В третата година на царуването на Иоакима царя Юдин дойде Навуходоносор Вавилонский цар в Ерусалим и го обсади.
2 И предаде Господ в ръката му Иоакима Юдиния цар и част от съсъдите на дома Божий; и ги занесе в земята Сенаар, в дома на бога си; и внесе съсъдите в съкровищницата на бога си.
3 И рече царят на Асфеназа, началника над скопците си, да доведе от синовете Израилеви, и от царското семе, и от благородните.
4 юноши които нямат никакъв порок, и красни на глед, и проуметели във всякаква мъдрост, и ведатели с всякакво знание, и които имаха благоразумие и можеха да стоят в царския палат, и да ги учи буквите и езика на Халдейците.
5 И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното което той пиеше; и като ги хранят три години, да предстояват после пред царя.
6 И между тях бяха, от Юдините синове, Даниил, Анания, Мисаил, и Азария;
7 на които началникът на скопците тури имена; и Даниила наименова Валтасасар, и Анания Седрах, а Мисаила Мисах, и Азария Авденаго.
8 Но Даниил тури в сърдцето си да се не оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше; за то моли началника на скопците да се не оскверни.
9 И направи Бог Даниила да намери благодат и милост пред началника на скопците.
10 И рече началникът на скопците Даниилу: Аз се боя от господаря си царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види лицата ви по-развалени от лицата на юношите връстниците ви, и направите главата ми повинна пред царя.
11 И рече Даниил на настоятеля когото началникът на скопците постави над Даниила, Анания, Мисаила, и Азария:
12 Опитай, моля, рабите си десет дни, и да се дадат нам да ядем сочива, и вода да пием:
13 после нека се прегледат пред тебе лицата ни и лицата на юношите, които ядат от изрядните ястия на царя; и както видиш направи с рабите си.
14 И послуша ги в това нещо, и ги опита десет дни.
15 И подир свършъка на десетте дни лицата им се явиха по-красни и по-тлъсти с плът нежели всичките юноши, които ядяха изрядните ястия на царя.
16 И отнемаше настоятелят изрядното им ястие и виното което трябваше да пият, и им даваше сочива.
17 И на тези четири юноши даде Бог знание и разум във всяко учение и мъдрост; и Даниил бе проуметел във всяко видение и сънуване.
18 И в свършъка на дните когато рече царят да ги въведат, началникът на скопците ги въведе пред Навуходоносора.
19 И говори с тях царят; и не се намери между всички тях подобен на Даниила, Анания, Мисаила, и Азария; и предстояваха пред царя.
20 И във всяко дело на мъдрост и на проумение заради което ги попита царят, намери ги десетократно по-добри от всичките вълхви и вражари, колкото бяха във всичкото му царство.
21 И остана Даниил до първото лето на царя Кира.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12