Търсене в Библията онлайн
 
Осия 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Израил е лоза която се разпростира
И дава изобилно плод за себе си:
Според множеството на плодовете си
Умножи олтарите:
Според хубостта на земята си
Хубави направи истуканите.
2 Сърдцето им е разделено:
Сега ще излязат повинни:
Той ще разкопае олтарите им,
Ще съкруши истуканите им.
3 Защото сега ще рекат:
Ние нямаме цар, защото не се убояхме от Господа;
И цар що би направил?
4 Говориха думи,
И се кълнеха лъжливо като правеха съюз;
За то осъждението ще прозябне като ядовито растение
В браздите на нивата.
5 Жителите Самарийски ще се разтреперят
Заради телците на Вет-авен,
Защото людете му ще сетуват заради него,
И неговите идолски жреци ще треперят
Заради славата му, защото се пресели от него.
6 Той ще се заведе още и в Асирия,
Дар на цар Ярива:
Срам ще постигне Ефрема;
И Израил ще се посрами от съвета си.
7 Самария, - царят й погинва,
Като пяна върху вода.
9 Израилю, ти съгреши от дните на Гавая:
Там застанаха: Боят в Гавая против синовете на беззаконието
Не стигна в тях.
10 В съвета ми е наистина да ги накажа;
И народите ще се съберат против тях
Когато бъдат вързани заради двете си беззакония.
11 Ефрем е юница научена,
И която обича да вършее;
Но аз ще прокарам хомот върху красния неин врат:
Ще впрегна Ефрема: Юда ще оре:
Яков ще разбива буците си.
12 Посейте за себе си правда,
Ожънете с милост,
Разработете оставената си земя;
Защото е време да потърсите Господа
Доде дойде и одъжди правда върху вас.
13 Орахте нечестие, жънахте беззаконие,
Ядохте плод на лъжа;
Защото си уповал на пътя си,
На множеството на крепките си.
14 За то метеж ще се подигне между народите ти,
И всичките ти твърдели ще се разорят
Както Салман разори Вет-арвел в деня на боя, -
Майка биде съкрушена върху чадата.
15 Така ще ви направи Ветил
Заради крайното ви беззаконие:
Рано Израилевий цар съвсем ще загине.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14