Търсене в Библията онлайн
 
Осия 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
2 Колкото ги викаха, т
Толкоз се оттегляха от лицето на тези които ги викаха:
Жъртвуваха на Ваалимите,
И кадяха на истуканите.
3 Аз още и научих Ефрема да ходи
Като го хващах за мишците му;
Но не познаваха че ги лекувах.
4 Привлякох ги с человечески въжа, с узи на любов;
И аз бях за тях като онези които отнемат хомота от челюстите им,
И спокойно ги нахраних.
5 Няма да се върне в Египетската земя,
Но Асириецът ще му бъде цар;
Защото не рачиха да се обърнат.
6 И меч ще падне върх градовете му,
И ще довърши крепките му, и ще ги пояде
Заради намеренията им.
7 И людете ми са разположени към отстъпление против мене:
Ако и да се повикаха към Вишнаго,
Но никой го не възвиси.
8 Как да те предам, Ефреме?
Как да те оставя, Израилю?
Как да те направя като Адма?
Как да те туря като Севоим?
Сърдцето ми се обърна вътре в мене,
Милосердието ми се повдигна.
9 Не ща да извърша пламнуването на яростта си,
Не ща да се върна за изтребление на Ефрема;
Защото аз съм Бог, а не человек,
Свет всред тебе;
И не ща да вляза с ярост.
10 Вслед Господа ще ходят:
Като лъв ще рикае:
Когато рикне,
Тогаз ще поспешат чадата от запад,
11 Ще поспешат от Египет като птица,
И от земята на Асирия като гълъб;
И ще ги поставя пак в къщите им, говори Господ.
12 Ефрем ме обиколи с лъжи,
И Израилевий дом с лъст;
Но Юда още има власт с Бога,
И е верен със светиите.
13
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14