Търсене в Библията онлайн
 
Осия 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър:
Всеки ден умножава лъжи и насилие;
А правят съюз с Асирийците,
И доносят елей в Египет.
2 Господ има още съд с Юда,
И ще посети Якова според пътищата му,
Според деянията му ще му въздаде.
3 В утробата хвана петата на брата си,
И в якостта си се бори с Бога,
4 Ей, бори се с ангел, и превъзмогна,
Плака, и моли му се.
Във Ветил го намери,
И говори ни там, -
5 Ей, Иеова, Бог на Силите,
Иеова е неговата памет.
6 За то върни се ти към Бога твоего:
Пази милост и съдба,
И надей се на Бога твоего винаги.
7 Ефрем е търговец:
Веси лъстиви има в ръката му:
Обича да онеправдава.
8 И Ефрем рече: Наистина аз обогатих,
Придобих с имот:
Във всичките ми трудове няма да се намери
В мене беззаконие което да се смята за грех.
9 А Аз съм Господ Бог твой от Египетската земя:
Ще те населя още и в шатри
Като в празднични дни.
10 Говорих още и чрез пророци,
И видения умножих аз,
И представих уподобения
чрез ръката на пророците.
11 Ето, има беззаконие в Галаад:
Наистина станаха суета:
В Галгал жъртвуват юнци;
И олтарите им са като купове
В браздите на нивите.
12 А Яков побегна в Сирийското поле,
И Израил работи за жена,
И за жена пази той овци.
13 И чрез пророк възведе Господ Израиля от Египет,
И чрез пророк се упази.
14 Ефрем го разяри много горестно;
За то ще остави кръвта му върх него,
И укора му неговий Господ ще обърне върх него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14