Търсене в Библията онлайн
 
Осия 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Когато Ефрем говореше с трепет Той се издигна в Израил; А когато съгреши чрез Ваала, Тогава умря.
2 А сега притурят на греховете си Като си правят леяни идоли от среброто си, Идоли според своето разбиране на Божеството, Но които всички са дело на художници; Сами те казват за тях: Нека целуват телците ония, които жертвуват.
3 Затова ще бъдат като утринния облак, И като росата, която рано прехожда, Като прах, който вихрушката отвява от гумното, И като дим губещ се из комин.
4 Но Аз съм Господ твой Бог от времето когато беше ти в Египетската земя; Друг Бог освен Мене да не познаеш, Защото освен Мене няма спасител.
5 Аз съм познал ходенето ти в пустинята, В много сухата земя.
6 Според както пасяха, така се наситиха; Наситиха се, и сърцето им се надигна; Затова Ме забравиха.
7 По тая причина станах за тях като лъв, Като леопард ще дебна на път;
8 Ще ги срещна като мечка лишена от малките си, И ще разкъсам булото на сърцето им; Там ще ги погълна като лъвица; Див звяр ще ги разкъса.
9 Гибелно е за тебе, Израилю, Дето се противиш на Мене, твоята помощ.
10 А сега где е царят ти? - Та да те избави във всичките ти градове, - И съдиите ти, за които рече: Дай ми цар и началници?
11 Дадох ти цар в негодуванието Си, И махнах го в гнева Си.
12 Беззаконието на Ефрема е скътано, Грехът му запазен в скривалище.
13 Болки на раждаща жена ще го сполетят; Той е неразумен син, Не слиза на време в отвора на матката.
15 Ако и да е той плодовит повече от братята си, Пак източен вятър ще дойде, Вятър от Господа ще възлезе из пустинята, Та ще престане изворът му, И ще пресъхне кладенецът му; Неприятелят ще ограби всичките му съхранени отбрани съдове.
16 Самария ще носи наказанието си, Защото въстана против своя Бог; Ще паднат от меч, Младенците им ще бъдат разтрошени, И бременните им жени разпорени.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14