Търсене в Библията онлайн
 
Осия 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Когато Ефрем с трепет говореше,
Той се възвиси в Израил;
А когато съгреши заради Ваала,
Тогаз умря.
2 А сега следват да съгрешават,
И си направаха леяни от среброто си,
Идоли според проумяването си,
Всички тези дело на художници:
Те сами говорят заради тях:
человеците които жъртвуват нека целуват телците.
3 За то ще са като утренния облак,
И като роса в зори която прехожда,
Като прах от плява отвеян с вихрушка от гумно,
И като дим из комин.
4 Но аз съм Господ Бог твой от Египетската земя;
И другиго Бога освен мен няма да познаеш,
Защото няма друг спасител освен мене.
5 Аз съм те гледал в пустинята,
В една безводна земя.
6 Според пашата си, така се наситиха:
Наситиха се, и надигна се сърдцето им;
За то ме забравиха.
7 И аз ще бъда за тях като лъв,
Като рис на път ще ги пречаквам:
8 Ще ги срещна като мечка лишена от чадата си,
И ще разкъсам булото на сърдцето им,
И ги погълна там като лъв:
Див звяр ще ги разкъса.
9 Ти си погубил себе си Израилю;
Но помощта ти е в мене.
10 А сега де е царят ти? –
Та да те спаси във всичките ти градове, -
И съдиите ти за които си рекъл:
Дай ми цар и началници?
11 Дадох ти цар в яростта си,
И махнах го в гнева си.
12 Беззаконието Ефремово е скътано,
Грехът му турен в скришница.
13 Болезни на раждаща ще дойдат върх него:
Той е син неразумен;
Инак не би стоял толкоз време в отвора на ложесната.
15 Ако и да стана той плодоносен между братята си,
Но източен вятър ще дойде,
Вятърът Господен ще възлезе из пустинята,
И изворът му ще оскудее,
И ще изсъхне кладенецът му:
Той ще грабне съкровището на всичките му избрани съсъди.
16 Самария ще се разори,
Защото се подигна против Бога своего:
Ще паднат от меч:
Младенците им ще се съкрушат,
И непраздните им ще се разпорят.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14