Търсене в Библията онлайн
 
Осия 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Израилю, обърни се към Господа Бога твоего;
Защото си паднал ти чрез беззаконието си.
2 Вземете със себе си думи
И обърнете се към Господа:
Речете му: Отнеми всеко беззаконие наше,
И приими ни благосклонно;
И ще отдадем жъртви от устните си.
3 Асур няма да ни спаси:
Ние няма да ездим на коне;
И няма вече да речем на дялото на ръцете си: Богове сте ни;
Защото чрез тебе ще се помилва сирачето.
4 Ще изцеля отстъплението им,
Ще ги възлюбя от своя воля;
Защото яростта ми се отвърна от него.
5 Аз ще съм като роса на Израиля:
Като крин ще процъвти той,
И ще разпростре корените си като дърво Ливаново.
6 Ветвите му ще се разпрострат:
Славата му ще бъде като на маслина,
И уханието му като Ливановото.
7 Ще се върнат и седнат под сенката му:
Ще се съживят като жито,
И ще прорастат като лоза:
Поменът му ще бъде като вино Ливаново.
8 Ефрем ще рече: Що имам вече с идолите?
Аз чух и го пазих:
Аз му съм като елха приснозелена:
От мене плодът ти произлезе.
9 Кой е мъдър, и ще разумее тези неща?
Разумен, и ще ги познае?
Защото са прави пътищата Господни,
И праведните ще ходят по тях,
А престъпниците ще паднат в тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14