Търсене в Библията онлайн
 
Осия 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Речете на братята си, Амий,
И на сестрите си, Рухама.
2 Съдете се с майка си, съдете се;
Защото тя не ми е жена,
И аз не съм й мъж.
Нека отнеме прочее блудовете си отпред себе си,
И прелюбодействата си отмежду съсците си.
3 Да не би да я съблека гола,
И я направя като в деня когато се е родила,
И я положа като пустиня,
И я поставя като земя безводна,
И я умъртвя с жажда.
4 И не ща да помилвам чадата й,
Понеже са чада на блуд.
5 Защото майка им блудува:
Тая що ги бе зачнала направи срам;
Защото рече:
Ще отида вслед любовниците си
Които ми дават хляба ми и водата ми,
Вълната ми и лена ми, елея ми и питията ми.
6 За то, ето, аз ще препреча пътя ти с плет от тръне,
И ще преградя преграда,
За да не намери пътищата си.
7 И ще се завтече вслед любовниците си, и няма да ги стигне;
И ще ги потърси, и няма да ги намери:
Тогаз ще рече: Ще ида и ще се върна при първия си мъж;
Защото ми беше по-добре тогаз, нежели сега.
8 И тя не знаеше че аз й дадох житото, и виното, и елея,
И умножих й среброто и златото
Което употребиха за Ваала.
9 За то ще се върна та ще си взема житото си във времето му,
И виното си в определеното му време,
И ще отнема вълната си и лена си
Що й давах за да покрива голотата си.
10 И сега ще открия нечистотата й пред очите на любовниците й;
И никой няма да я избави от ръката ми.
11 И ще прекратя всичкото й веселие,
Тържествата й, новомесечията й и съботите й,
И всичките й праздници;
12 И ще разваля лозите й и смоковниците й,
Заради които рече: Те са моя заплата
Която ми дадоха любовниците ми;
И ще ги обърна в дъбрава;
13 И ще я посетя за дните на Ваалимите
В които им кадеше,
И се украшаваше с обеците си и огърлията си,
И отиваше подир любовниците си,
А мене забрави, говори Господ.
14 Но, ето, аз ще я предумам,
И ще я заведа в пустинята,
И ще й говоря по сърдцето й.
15 И от там ще й дам лозята й,
И дола Ахор за двер на надежда;
И ще пее там както в дните на младостта си,
И както в деня на възлезването си из Египетската земя.
16 И в онзи ден, говори Господ,
Ще ме наречеш: Мъж ми;
И няма да ме наречеш вече: Ваал ми.
17 Защото ще отнема имената на Ваалимите от устата й;
И няма да се поменуват вече с имената си.
18 И в онзи ден ще направя завет за тях
Със зверовете на полето,
И с птиците небесни,
И с гадовете на земята;
А лък, и меч, и бран ще съкруша от земята,
И ще ги населя в безопасност.
19 И ще те сгодя за себе си във век;
Ей ще те сгодя за себе си в правда, и в съдба,
И в милост, и в щедроти;
20 И ще те сгодя за себе си във вярност;
И ще познаеш Господа.
21 И в онзи ден ще отговоря, говори Господ,
Ще отговоря на небесата,
И те ще отговорят на земята;
22 И земята ще отговори на житото,
И на виното, и на елея,
И те ще отговарят на Иезраила.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14