Търсене в Библията онлайн
 
Осия 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И рече ми Господ: Иди още, залюби жена която, ако и да е залюбена от приятеля си, прелюбодейца е, според любовта Господня към Израилевите синове, които обаче гледат към чужди богове, и обичат млинове с грозде.
2 И наех си я за петнадесет сребърника, и за кор ечимик, и половин кор ечимик.
3 И рекох й: Ще седиш за мене много дни: да не блудуваш, нито да бъдеш на другиго; така и аз ще бъда за тебе.
4 Защото Израилевите синове ще седят много дни без цар, и без началник, и без жъртва, и без кумир, и без ефод и терафим.
5 После ще се върнат Израилевите синове и ще потърсят Господа Бога своего и Давида царя си; и ще прибегнат към Господа и към неговата благост в сетните дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14