Търсене в Библията онлайн
 
Осия 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Слушайте словото Господне, Израилеви синове;
Защото Господ има съдба с жителите на таз земя;
Понеже няма истина, нито милост,
Нито познаване на Бога по земята.
2 Клетва, и лъжа, и убийство,
И кражба, и прелюбодейство преляха,
И кръв до кръв допира.
3 За то ще сетува земята,
И всеки що живее на нея ще премре,
Със зверовете на полето и с птиците небесни;
Още и рибите морски ще изчезнат.
4 Но никой да се не противи нито да обличава другиго;
Защото твоите люде са като онези които се противят на свещеника.
5 За то ще се подплъзнеш дене,
И с теб ще се подплъзне и пророкът ноще,
И ще погубя майка ти.
6 Людете ми загинаха от нямане на знание.
Понеже отхвърли ти знанието,
И аз отхвърлих тебе да ми не свещенствуваш:
Понеже забрави ти закона на Бога твоего,
И аз ще забравя чадата ти.
7 Колкото се умножиха, толкоз ми съгрешиха:
Славата им в безчестие ще променя.
8 Ядат греховете на людете ми,
И имат душата си прикована в тяхното беззаконие.
9 За то ще бъдат както людете така и свещеникът;
И ще ги посетя за пътищата им,
И ще им въздам деянията им.
10 Защото ще ядат, и няма да се насищат;
Ще блудуват, и няма да се размножават;
Понеже напуснаха да внимават към Господа.
11 Блуд, и вино, и мъст отнемат сърдцето.
12 Людете ми питат дървата си,
И отговаря им жезълът им;
Защото духът на блуда ги заблуди,
И направиха блуд против Бога своего.
13 Жъртвуват по върховете на горите,
И кадят по хълмовете,
Под дъбете, и тополите, и теревинтите,
Защото сянката им е добра,
За то дъщерите ви ще блудуват,
И снахите ви ще прелюбодействуват.
14 Няма да накажа дъщерите ви когато направят блуд,
Нито снахите ви когато сторят прелюбодеяние;
Защото сами бащите се отделят с блудниците
И жъртвуват с курвите;
За то неразумните люде ще се низринат.
15 Ако ти, Израилю, блудуваш,
Поне Юда да не беззаконува:
Не ходете прочее в Галгал,
Нито възлизайте в Вет-авен,
Нито се кълнете: Жив Господ!
16 Защото Израил упорствува като юница упорита:
Сега ще ги пасе Господ като агънци на широко място.
17 Ефрем се прилепи при идолите: оставете го.
18 Пированията им станаха буйни:
Съвсем се предадоха на блуд:
Обичат да казват: Дайте:
Срам на началниците му!
19 Вятърът ще го стигне в крилата си;
И ще се посрамят от жъртвите си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14