Търсене в Библията онлайн
 
Осия 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 чуйте това, свещеници,
И внимавайте, доме Израилев,
И слушайте, доме царски;
Защото има съд за вас;
Понеже ставахте сет в Масфа,
И мрежа разпростряна върху Тавор.
2 И непокорните се задълбочиха в клане;
Но аз съм обличител на всички тях.
3 Аз познах Ефрема,
И Израил не е скрит от мене;
Защо сега блудуваш, Ефреме,
И омърси се Израил.
4 Не устрояват деянията си за да се върнат при Бога своего,
Защото духът на блудодеянието е всред тях,
И не познаха Господа.
5 И гордостта на Израил ще се смири пред лицето му,
И Израил и Ефрем ще паднат в беззаконието си:
Ще падне с тях и Юда.
6 Със стадата си и с чердите си
Ще отидат за да потърсят Господа,
Но няма да го намерят:
Той се оттегли от тях.
7 Те се отнесоха неверно към Господа;
Защото родиха чужди чада:
Сега един месец ще погълне тях и наследията им.
8 Възтръбете с рог в Гавая,
С тръба в Рама:
Възкликнете във Вет-авен: Подир ти, Венеамине!
9 Ефрем ще е запустен в деня на обличението:
Между Израилевите племена направих познато онова което наистина ще стане:
10 Началниците Юдини станаха като онези които преместват предели:
Върх тях ще излея като вода гнева си.
11 Насилствуван биде Ефрем, съкруши се в съдбата,
Защото самоволно отиде подир заповедта;
12 За то аз ще съм като молец Ефрему,
И като червей на Юдиния дом.
13 И видя Ефрем болестта си,
И Юда раната си;
И отиде Ефрем при Асириеца,
И проводи на царя Ярива;
Но той не може да ви изцели
Нито да ви избави от раната ви.
14 Защото аз ще съм като лъв Ефрему,
И като млад лъв на Юдиния дом.
Ах, аз ще разкъсам и ще тръгна;
Ще взема, и не ще има кой да отърве.
15 Ще отида, ще се върна на мястото си,
Доде познаят грешката си, и потърсят лицето ми:
В скърбта си ще ме търсят рано.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14