Търсене в Библията онлайн
 
Осия 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Елате и да се върнем при Господа;
Защото той разкъсна, и той ще ни изцели:
Порази, и ще обвърже раната ни.
2 Ще ни съживи подир два дни:
В третия ден ще ни възкръси,
И ще живеем пред него.
3 Тогаз ще познаем, и ще следваме да познаваме Господа:
Изхождението му е преднаредено като зората;
И ще дойде при нас като дъжд,
Като дъжд пролетен който пои земята.
4 Що да ти сторя, Ефреме?
Що да ти сторя, Юдо?
Защото добрината ви е като утренния облак,
И като роса в зори която прехожда.
5 За то ги изсякох чрез пророците,
Убих ги с думите на устата си;
И съдбите ти ще излязат като виделина.
7 Те обаче както Адам престъпиха завета:
Там се обходиха неверно към мене.
8 Галаад е град на таквизи които струват беззаконие,
Град в който се намират стъпки от кръв.
9 И като чети на разбойници които пречакват человека,
Така събранието на свещениците убиват по пътя до Сихем;
Защото сториха безчестие.
10 В Израилевия дом видях ужас:
Там е блудът Ефремов:
Израил се оскверни.
11 И заради тебе, Юдо, определи се жетва
Когато връщам плена на людете си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14