Търсене в Библията онлайн
 
Осия 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Затръби това с устата си:
Ще се устреми като орел против Господния дом;
Защото престъпиха завета ми,
И нечествуваха на закона ми.
2 Израил ще вика към мене:
Боже мой, познаваме те.
3 Израил отхвърли доброто:
Врагът ще го прогони.
4 Те поставиха царе, но не от мене:
Направиха началници, но без да имам известие:
От среброто си и от златото си направиха си идоли,
За да се изтребят.
5 Отхвърли се телето ти, Самарийо:
Яростта ми се разпали против тях:
До кога не ще да могат да се очистят?
6 И то наистина от Израиля е:
Художник го е направил, заради това то не е Бог:
Телето прочее на Самария ще стане съкрушения.
7 Понеже посЕяха вятър, за то ще жънат вихрушка:
Няма узряло жито: Израстъкът не ще да даде брашно;
И ако даде, чужденци ще го погълнат.
8 Погълнат биде Израил:
Сега стана между народите
Като съсъд неугоден.
9 Защото възлязоха при Асирийците
Като див осел, осамотен:
Ефрем цани любовници.
10 Но ако и да цаниха любовници между езичниците,
Сега ще ги събера;
И ще се оскърбят малко
Заради товара на царя на началниците.
11 Понеже Ефрем умножи олтари за да греши,
Те му станаха олтари да греши.
12 Писах му величията на закона си;
Но се сметнаха като нещо чуждо.
13 В жъртвите които ми приносят
Жъртвуват месо, и ядат:
Господ не ги приема:
Сега ще помене беззаконието им,
И ще посети греховете им:
Те ще се върнат в Египет.
14 Защото Израил забрави Твореца си, и съгради храмове;
И Юда умножи твърделни градове;
Но ще проводя огън върх градовете му,
Та ще пояде палатите им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14