Търсене в Библията онлайн
 
Осия 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Господното слово, което дойде към Осия, син на Веирия, в дните на Юдовите царе Озия, Иотама, Ахаза и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоама, син на Иоаса.
1 The word of the LORD that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel.
2 Когато Господ почна да говори чрез Осия, Той каза на Осия: Иди, вземи си блудна жена, и добий чада от блудство, защото земята с многото си блудствуване се отклони от Господа.
2 The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, departing from the LORD.
3 И тъй, той отиде та взе Гомер, дъщеря на Девлаима, която зачна и му роди син.
3 So he went and took Gomer the daughter of Diblaim; which conceived, and bare him a son.
4 И Господ му рече: Наречи го Иезраел; защото още малко и ще въздам на дома на Ииуя за кръвта, която проля на Иезраела, и ще туря край на царството на Израилевия дом.
4 And the LORD said unto him, Call his name Jezreel; for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel.
5 И в оня ден ще строша Израилевия лък в долината на Иезраела.
5 And it shall come to pass at that day, that I will break the bow of Israel, in the valley of Jezreel.
6 И тя пак зачна и роди дъщеря. И Господ му рече: Наречи я Ло-рухама; защото няма вече да покажа милост към Израилевия дом, и никак няма да им простя.
6 And she conceived again, and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Loruhamah: for I will no more have mercy upon the house of Israel; but I will utterly take them away.
7 А към Юдовия дом ще покажа милост, и ще ги спася чрез Господа техния Бог, и няма да ги спася с лък, с меч, или с бой, с коне или с конници.
7 But I will have mercy upon the house of Judah, and will save them by the LORD their God, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen.
8 А като отби Ло-рухама, зачна и роди син.
8 Now when she had weaned Loruhamah, she conceived, and bare a son.
9 И Господ рече: Наречи го Ло-аммий; защото вие не сте Мои люде и Аз не ще бъда ваш Бог.
9 Then said God, Call his name Loammi: for ye are not my people, and I will not be your God.
11 Тогава юдейците и израилтяните ще се съберат заедно, та ще си поставят един началник, и ще възлязат от земята; защото велик ще бъде денят на Иезраела.
11 Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land: for great shall be the day of Jezreel.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14